Feminizm a fenomenologia – w kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości

Jednym z istotnych współcześnie obszarów oddziaływania fenomenologii jest myśl feministyczna. Związki między feminizmem a fenomenologią obecne są przede wszystkim w refleksji na temat cielesności, tożsamości, a także spotkania z Innym. Interpretacja fenomenologii przez pryzmat współczesnych koncepcji feministycznych umożliwia inspirującą recepcję oraz identyfikowanie problemów fenomenologii z odmiennej perspektywy. Natomiast ponieważ fenomenologia jest sposobem myślenia poprzez poszukiwanie i opis źródłowych doświadczeń, feminizm odnajduje w fenomenologii metodę pozwalającą docierać do istoty kobiecości. Warto więc zapytać, na ile użyteczny jest fenomenologiczny punkt wyjścia dla feministycznego opisu płci kulturowej?

Pobierz