Noty o autorach, 49/2014

Tomasz W. Michałowski, doktor nauk humanistycznych, Instytut Filozofii Uniwersytetu
Łódzkiego, zajmuje się filozofią Immanuela Kanta.

Magdalena Rutkowska, doktor habilitowany nauk medycznych, Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Neonatologicznego, przewodnicząca Komisji Bioetycznej Instytutu Matki i Dziecka.

Katarzyna de Lazari–Radek, filozof, etyk, pracownik naukowy w Instytucie Filozofii UŁ; publikuje w
kraju i za granicą, m.in. w „Etyce”, „Diametrosie”, „Ethics”, czy „Ratio”; jest autorką książki,
wraz z Peterem Singerem, The Point of View of the Universe. Sidgwick and Contemporary Ethics, OUP 2014.

Joanna Różyńska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego; z wykształcenia filozof, socjolog, prawnik i bio- etyk; jej
zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach etyki prokreacyjnej oraz etyki badań
naukowych.

Jacek Migasiński, profesor nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Filozofii UW. Zajmuje się
historią filozofii współczesnej, w szczególności fenomenologią francuską.

Katarzyna Grunt-Mejer, doktor nauk humanistycznych, psycholożka i bioetyczka. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społecznego wymiaru seksualności. Obecnie prowadzi badania nad etycznymi konsekwencjami przyjmowania danych norm w seksuologii.

Stanisław Chankowski, student Instytutu Filozofii UW.

Karolina Zakrzewska, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, absolwentka PSDiKS na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, absolwentka oraz doktorantka filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, studentka Instytutu Romanistyki UW. Redaktor czasopisma Eryda.

Pobierz