Recenzje, 45/2012

  • Olga Cielemęcka, Dekonstruując mit kobiecości
  • Maciej Musiał, Kapitalizm i emocje
  • Monika Rogowska-Stangret, Ucieczka przed ostatnim słowem
  • Magdalena Środa, Co dalej z demokracją?

Pobierz