O rodzajach tolerancji w filozofii Profesor Iji Lazari‑Pawłowskiej

Autorka niniejszego artykułu prezentuje w nim zagadnienia związane z problemem tolerancji w ujęciu prof. Iji Lazari‑Pawłowskiej. Porusza między innymi kwestie dotyczące definicji oraz przedmiotu tolerancji, a także motywów tolerancyjnego postępowania. Autorka zwraca także uwagę na trzy podstawowe pojęcia tolerancji, które w jednym ze swoich artykułów wyróżniła prof. Lazari‑Pawłowska. Mowa tutaj o tolerancji negatywnej, pozytywnej oraz tolerancji rozumianej jako brak przymusu przy oddziaływaniu na partnerów interakcji. Ponadto prof. Lazari‑Pawłowska podejmuje również kwestię dotyczącą określania granic tolerancji zarówno w codziennym życiu, jak i w badaniach naukowych. Problem ten wydaje się szczególnie istotny, gdyż, jak zauważyła prof. Lazari‑Pawłowska, tolerancja nie jest wartością fundamentalną ani wartością samą w sobie.

Pobierz