Od różnicy do etyki różnicy. Feministyczna filozofia Luce Irigaray

Artykuł zawiera interpretację pojęcia różnicy płciowej w myśli Luce Irigaray, urodzonej w Belgii feministycznej filozofki, psychoanalityczki i lingwistki. Zaproponowane odczytanie tej kategorii polega na wyróżnieniu dwóch jej ujęć: (1) różnicy jako separacji oraz (2) różnicy jako twórczego, produktywnego obszaru spotkania. Rozróżnienie to zostaje użyte dla zbadania możliwości wykorzystania pojęcia różnicy płciowej w następujących kontekstach: po pierwsze, skonstruowania modelu podmiotowości, który przezwyciężałby kryzys wyrażony hasłem „śmierci podmiotu”, polegający na redukcji podmiotu we współczesnej myśli filozoficznej do jego słabej, płynnej bądź też ujarzmionej postaci; po drugie – stworzenia pewnego nowego projektu etycznego.

Pobierz