Rorty, liberalizm i problemy z obiektywnością

Richard Rorty był jednym z filozofów przekonujących, że tradycyjne problemy filozoficzne to tak
naprawdę problemy samych filozofów. Zarazem podejmował obronę liberalnej demokracji jako
najlepszego znanego projektu politycznego. Autor analizuje myśl Rorty’ego, aby zbadać, czy jego
rezygnacja z możliwości obiektywnego uzasadnienia liberalnej praktyki politycznej musi skutkować
takimi – zazwyczaj uznawanymi za niepożądane – konsekwencjami, jak relatywizm moralny oraz
irracjonalizm. Odrzucenie tych wątpliwości prowadzi do rozważenia stosunku liberalizmu Rorty’ego
do lokalnej tradycji. Autor argumentuje, że stosunek pragmatycznej wersji liberalizmu nie jest wobec
tradycji z założenia wrogi.

Pobierz