W poszukiwaniu prababek – o pierwszych filozofkach z Uniwersytetu Jagiellońskiego (1897–1939)

W niniejszym artykule krótko przedstawiam historię wejścia kobiet do świata akademickiego przez wstąpienie na Uniwersytet Jagielloński, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, które zajmowały się filozofią ścisłą. Interesują mnie następujące problemy: czy i jak duży wpływ na przebieg ich karier naukowych miała płeć (m.in. możliwości edukacyjne, ocena prac) i w jaki sposób przekłada się ona na zachowanie ich dorobku naukowego. Chciałabym zaprezentować wybrane biografie naukowczyń tego okresu (1897–1939) i ich wkład w naukę i kulturę. Przedstawiam m.in. sylwetki Stefanii Tatarówny, Władysławy Tatarówny, Haliny Biegańskiej-Płodowskiej, Cecylii Bańkowskiej-Ostachiewicz-Trzcińskiej, Marii Wędrychowskiej-Cyrus-Sobolewskiej i Debory Vogel.

Pobierz