Wybrane etyczno‑polityczne propozycje współczesnego feminizmu globalnego

Teorie feministyczne mają nadal dużo oryginalnych idei do zaoferowania w kwestiach dotyczących sprawiedliwości i dobrostanu społecznego, zarówno poprzez krytykę tradycyjnych ujęć, jak i dzięki własnym propozycjom rozwiązań. Niniejszy artykuł ma na celu prześledzenie udziału feminizmu we współczesnych dyskusjach etyczno-politycznych, z podkreśleniem ewolucji trendu w kierunku „uniwersalności”. W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty tych teorii, które swą oryginalnością, ale i kontrowersyjnością sprowokowały szersze dyskusje – od pierwszych wersji etyki troski do teorii praw kobiet jako praw człowieka.

Pobierz