Myśląc z lasem.

Recenzja książki Eduardo Kohna, How Forests Think. Toward an Anthropology beyond the Human, University of California Press, London, 2013, s. 267

Pobierz