Autentyczność emocji w bioetycznym sporze o ulepszanie człowieka. Czy „pigułka szczęścia” może dać prawdziwe szczęście?

Celem artykułu jest podsumowanie filozoficznego sporu na temat autentyczności emocji wywoływanych przez środki psychofarmakologiczne. Praca jest głosem w szerszej bioetycznej dyskusji na temat ulepszania ludzi (ang. human enhancement), a w szczególności ulepszania nastroju (ang. mood enhancement). W pierwszej części pracy przedstawiono dwa przeciwstawne bioetyczne stanowiska: wrogich idei ulepszania ludzi biokonserwatystów oraz entuzjastycznych transhumanistów. W drugiej części artykułu wykazano, w jaki sposób nieporozumienie między obydwoma stanowiskami może wynikać z innego sposobu definiowania pojęcia autentyczności (jako autentyczności istotowej lub narracyjnej). W trzeciej części problem autentyczności emocji rozpatrzono na hipotetycznym przykładzie przyjemności wywoływanej przez „pigułkę szczęścia”.

Pobierz