Wzmacnianie ludzkiego ciała z wykorzystaniem operacji plastycznych – kontekst społeczno-etyczny.

Artykuł służy bliższej eksplikacji problemu wzmocnień przeprowadzanych na ludzkim ciele z użyciem operacji plastycznych, z uwzględnieniem kontekstu społecznego, kulturowego i etycznego. Oprócz racji przemawiających za wdrażaniem wspomnianych wzmocnień, w tekście omówione zostały kluczowe argumenty przywoływane przeciwko stosowaniu wzmocnień ludzkiego ciała, jak również badania mające na celu ukazanie jakiego typu zabiegi z zakresu body enhancement są aktualnie wdrażane, w jakim zakresie się je przeprowadza, czy wreszcie kto jest ich docelowym adresatem.

Pobierz