Polityka gospodarcza w służbie praw człowieka?

Celem artykułu jest przeanalizowanie związku pomiędzy polityką gospodarczą a prawami człowieka
jako normatywnym celem ludzkości. Podstawową tezą artykułu jest uznanie, że prowadzenie polityki
gospodarczej wspierającej prawa człowieka jest zasadne. W pracy zostają wymienione prawa
gospodarcze (ekonomiczne i socjalne), które występują w dokumentach ONZ określających prawa
człowieka. Następnie zostają poddane analizie możliwe zastrzeżenia w kwestii polityki gospodarczej,
oparte na uwagach Hannah Arendt. Mimo wątpliwości wobec niektórych aspektów myśli Arendt,
autorka uważa, że istnieją ważne racje, ze względu na które należy kierować polityką gospodarczą
w sposób wspierający prawa człowieka.

Pobierz