Psychiatria oparta na wartościach – teoria czy praktyka?

Celem artykułu jest omówienie koncepcji praktyki i psychiatrii opartej na wartościach (Values
Based Practice – VBP) Billa Fulforda. Autor przedstawia założenia VBP w świetle koncepcji
bioetycznych, kodeksów medycznych oraz medycyny opartej na dowodach (Evidence
Based Medicine – EBM). Koncepcja VBP ukazana jest jako rodzaj praktyki mającej przyczynić
się do poprawy decyzji terapeutycznych skoncentrowanych na osobie pacjenta. W tekście
pojawiają się pytania o teoretyczne założenia VBP oraz jej rzeczywistą efektywność w podejmowaniu decyzji klinicznych. Autor wyjaśnia również dlaczego Fulford nie widzi w swojej
koncepcji potrzeby budowania własnej teorii metafizycznej czy antropologicznej, lecz dostrzega
konieczność wsłuchiwania się w złożoność i konfliktowość decyzji klinicznych oraz
wartość namysłu nad doskonaleniem codziennej praktyki.

Pobierz