Współczesne wizje podmiotu zbiorowej emancypacji: Ernesto Laclau, Jacques Rancière i inni

W artykule przedstawiono wybrane sposoby określania zbiorowego podmiotu emancypacyjnego
we współczesnych teoriach politycznych. Jak pokazano, część z nich jednostronnie uprzywilejowuje
uniwersalny wymiar emancypacyjnej podmiotowości, na skutek czego wszelka partykularność
roszczeń traci na znaczeniu. Inne zaś, posługując się zgoła odmienną logiką, ogłaszają śmierć wszelkiego podmiotu politycznego przez duże „P”. Pod tym kątem szczegółowo zbadane zostały projekty Jacques’a Rancière’a oraz Ernesta Laclau, które uznać można za rozwiązania kompromisowe. Na końcu autor wskazuje na pewne słabości omawianych propozycji.

Pobierz