Zrozumieć schizofrenię – recenzja książki Jerzego Zadęckiego „Ja we wczesnej schizofrenii”

Książka Ja we wczesnej schizofrenii Jerzego Zadęckiego powstała w nietypowych
okolicznościach. Mianowicie bazuje ona na materiale klinicznym zebranym przez
autora ponad 40 lat temu podczas przygotowywania pracy doktorskiej (pod kierunkiem
profesora Antoniego Kępińskiego), która początkowo odłożona do archiwum
Krakowskiej Akademii Medycznej, po wielu latach okazała się niezwykle wartościowa
i użyteczna dla samych pacjentów oraz terapeutów. Zaczęto dyskutować o opisanych
tam przypadkach oraz wykorzystywaćw psychoterapii i do celów szkoleniowych2.
W związku z tym, Jerzy Zadęcki opracował zebrany wtedy materiał ponownie, starając
się uwzględnić zmiany, jakie przez ten czas zaszły w psychiatrii i fenomenologii.
Dzięki temu jego praca może być ciekawa i inspirująca nie tylko dla psychiatrów
czyli osób zainteresowanych zjawiskiem schizofrenii zdefiniowanej w terminach
medycznych, zatem wyłącznie jako choroby. Otóż książka ta wydaje się być również
przykładem pewnej zmiany, jaka dokonuje się w definicji schizofrenii, psychozy czy
szaleństwa w trakcie ostatnich kilkudziesięciu lat i może przyczynić się do rozwoju
interdyscyplinarnej dyskusji wokół tego tematu.

Pobierz