CFP: Troska

Troska

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru „ETYKI” pt. „Troska”. Chcemy wspólnie przyjrzeć się temu, jak możemy dziś rozumieć troskę w wymiarze tak teoretycznym, artystycznym, jak i etycznym, bioetycznym czy politycznym. Wybierając pojęcie troski na temat numeru nawiązujemy do feministycznej tradycji tego zagadnienia (etyka troski wraz z jej rozmaitymi konceptualizacjami – dla przykładu tymi autorstwa Carol Gilligan, Nel Noddings, Sary Ruddick czy Joan C. Tronto), ale jednocześnie chcemy podjąć refleksję nad tym, czym jest lub może być troska w posthumanistyce, w świecie zwanym przez niektórych Antropocenem, w teorii uprawianej poza antropocentrycznym paradygmatem. Nawiązujemy tym samym do etycznego zwrotu ku trosce, który obserwujemy we współczesnej myśli feministycznej w pracach takich teoretyczek jak Karen Barad, Deborah Bird Rose, Thom van Dooren, Donna Haraway, Natasha Myers, Maria Puig de la Bellacasa, Astrid Schrader i in.

Chcemy, aby prace, które znajdą się w numerze, odpowiadały na następujące pytania i zagadnienia:

 • Jakie są genealogie koncepcji troski i w jaki sposób kształtują nasze posthumanistyczne rozumienie troski?
 • Czym jest troska, jakie są jej granice, o co i o kogo możemy się troszczyć?
 • Jak zmierzch antropocentrycznego paradygmatu zmienia pojęcie troski, na co nas otwiera, co pomija, jakie stawia wyzwania przed współczesną teorią etyczną i polityczną?
 • Troska jako postawa wobec obcości i inności – jak ją rozumieć?
 • Troska (o) słabych i wykluczonych – jakie są jej wymiary, stawki, rekonceptualizacje?
 • Jaka jest relacja między troską a opieką i odpowiedzialnością?
 • Jak troska wchodzi w dialog ze „stawaniem-się-wraz-z”, „byciem-wraz-z”, „myśleniem-wraz-z”, „pisaniem-wraz-z”?
 • Czym jest troska o życie, troska w chorobie, a czym w obliczu śmierci bądź wymierania, zanikania gatunków?
 • Jak możemy sobie wyobrazić etykę i politykę, w których pojęcie troski byłoby kwestią centralną? Czy takie projekty mogłyby być odpowiedzią na współczesne kryzysy polityczne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne?
 • Jak budować troskę wolną od paternalizmu?
 • Jak możemy praktykować troskę w życiu codziennym, w nauce i akademii, w polityce, aktywizmie, sztuce, teorii?

Za redakcję numeru odpowiadają Monika Rogowska-Stangret i Iuliia Lashchuk. Teksty prosimy nadsyłać na: moc.l1540120067iamg@1540120067akswo1540120067gor.a1540120067kinom1540120067 lub moc.l1540120067iamg@1540120067kuhch1540120067sal.a1540120067iluy1540120067 do 31.01.2018.