Bogatyńska-Kucharska, A. (2019). Normy poufności i taktu w etyce ogólnej oraz w etyce zawodowej psychoterapeutów. Etyka, 58(2), 104-119. https://doi.org/10.14394/671