Drabiński, M. (2019). Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności. Etyka, 58(2), 26-49. https://doi.org/10.14394/etyka.950