Przyłuska-Fiszer , A. (1986) „Problemy etyki XXI wieku”, Etyka, 220, s. 297-301. doi: 10.14394/etyka.1029.