Bogatyńska-Kucharska, A. (2019) „Normy poufności i taktu w etyce ogólnej oraz w etyce zawodowej psychoterapeutów”, Etyka. Dostępne na: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/671 (Udostępniono: 21listopad2019).