Bogatyńska-Kucharska, A. (2019) „Normy poufności i taktu w etyce ogólnej oraz w etyce zawodowej psychoterapeutów”, Etyka, 58(2), s. 104-119. doi: 10.14394/671.