Drabiński, M. (2019) „Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności”, Etyka, 58(2), s. 26-49. doi: 10.14394/etyka.950.