Siermiński, M. „Współczesne Wizje Podmiotu Zbiorowej Emancypacji: Ernesto Laclau, Jacques Rancière I Inni”. Etyka, t. 48, grudzień 2014, s. 139-56, doi:10.14394/etyka.465.