Dla wydawców

Etyce publikujemy Recenzje, tj. obszerne (ok. 14.000 znaków każde) profesjonalne omówienia książek i innych wydawnictw poświęconych problematyce etycznej.

Zapraszamy Wydawców do współpracy i przysyłania do Redakcji książek, których recenzje chcielibyście Państwo zobaczyć na stronach Etyki.