Noty o autorach, 50/2015

James R. Beebe, Associate Professor of Philosophy i kierownik Grupy Badawczej Epistemologii Eksperymentalnej w Uniwersytecie Buffalo w Stanach Zjednoczonych. Do głównych obszarów jego specjalizacji należy epistemologia głównego nurtu, epistemologia eksperymentalna oraz psychologia moralności.

Wojciech J. Bober, dr, starszy wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje zainteresowania koncentruje na szeroko rozumianej etyce, a zwłaszcza na metaetyce oraz moralnych problemach związanych z rozwojem współczesnej techniki. Autor książki Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej (2008).

Anna Brożek, prof. dr hab. kierownik Pracowni Metodologii Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się metodologią, semiotyką logiczną, ontologią, historią filozofii polskiej oraz teorią muzyki.

Joanna Klimczyk, doktor, adiunkt w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą zagadnienia normatywności w metaetyce, filozofii języka i umysłu. Obecnie pracuje nad ujęciem praktycznego znaczenia zdań normatywnych zbudowanych przy użyciu czasownika modalnego „powinien”.

Adrian Kuźniar, doktor nauk humanistycznych, filozof, adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metaetyki oraz wybranych problemów ontologii, epistemologii i filozofii nauki. Autor książki Język i wartości (WN „Semper” 2009) poświeconej obronie ekspresywizmu metaetycznego.

Mirosław Rutkowski, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii US. Zainteresowania badawcze: metaetyka, etyka normatywna, etyka praktyczna.

Jan Woleński, profesor tytularny, profesor w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz profesor emeritus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują epistemologię, logikę, teorię prawdy, filozofię języka i filozofię prawa. Jest autorem wielu książek i kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą.

Pobierz