O Etyce

Okładka 46Etyka istnieje od 1966 roku. Jest miejscem wymiany idei dla filozofów moralności. Publikujemy artykuły z zakresu etyki teoretycznej, etyki stosowanej, historii etyki i historii idei etycznych. Poza pracami ściśle teoretycznymi zamieszczamy artykuły poświęcone psychologii i socjologii moralności, dydaktyce etyki filozoficznej, a także aktualnym kontrowersjom moralnym. Kładziemy nacisk na oryginalność, klarowność i rzetelność badawczą publikowanych u nas prac. Artykuły ukazujące się na naszych łamach recenzują anonimowo czołowi specjaliści z zakresu etyki filozoficznej. 

Proces kwalifikowania tekstów do druku w Etyce jest prowadzony według wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Za publikację w Etyce autor otrzymuje 10 punktów (wg listy czasopism punktowanych z 23.12.2015).

Etyka ukazuje się w wersji elektronicznej (ISSN 2392-1161) i drukowanej (ISSN 0014-2263). Wersją podstawową Etyki jest wersja elektroniczna.
Rada Naukowa Etyki:
Przewodnicząca: Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski
Członkowie:
Nigel Dower, University of Aberdeen
Włodzimierz Galewicz, Uniwersytet Jagielloński
Jerzy Gałkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Róbert H. Haraldsson, University of Iceland
Agnieszka Marie Jaworska, Center for Ethics, University of California, Riverside
Andrzej M. Kaniowski, Uniwersytet Łódzki
Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki
Miłowit Kuniński, Uniwersytet Jagielloński
Joanna Nowicki, Professeur des universités à l’UCP (Université de Cergy-Pontoise); Sciences Po Saint Germain-en-Laye
Wlodek Rabinowicz, Lund University, London School of Economics
Joanna Regulska, Rutgers, The State University of New Jersey
John Skorupski, Emeritus Professor of Moral Philosophy, School of Philosophical and Anthropological Studies, University of St Andrews
Zbigniew Szawarski, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Czasopismo redaguje Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Redaktorzy naczelni pisma:
Marek Fritzhand (1966-1967)
Henryk Jankowski (1968-1992)
Barbara Skarga (1993-2006)
Paweł Łuków (2006- )