Ewolucja polityki środowiskowej w XX i XXI-wiecznej Japonii

Głównym celem niniejszego tekstu jest analiza postrzegania współczesnej polityki środowiskowej w Japonii. Niezbędne było tu wskazanie czynników pozwalających określić, w jakim stopniu zmiana, która dokonała się w latach 90., wynikała z troski o samo środowisko, a w jakim stanowiła element rozgrywki, mający na celu uzyskanie odpowiedniej pozycji i wpływów wśród innych państw. Jest to o tyle interesujące, że podobne postępowanie stałoby w jawnej sprzeczności ze stereotypowym wyobrażeniem Japończyków, zgodnie z którym społeczność ta żyje w harmonii ze światem przyrody. Z tego względu niezbędne było przeanalizowanie historycznych wydarzeń, które doprowadziły do głębokich zmian społecznych w Japonii na przełomie XIX i XX wieku. Doszło wtedy do otwarcia się Japończyków na świat zewnętrzny, które zaowocowało zmianami postrzegania przyrody, przy jednoczesnym zachowaniu pewnych elementów dawnej tradycji (stojącej u podstaw wykształcenia się unikalnych trendów w zakresie badań nad środowiskiem).

Pobierz