Jan Gwalbert Pawlikowski jako przykład wzorcowego charakteru środowiskowego

Etyka cnót środowiskowych uchodzi za tradycję nienormatywną, w której w miejsce tradycyjnych norm oferuje się wzorzec do naśladowania, tzw. wzorcowy charakter środowiskowy (zwany też bohaterem ekologicznym). Ponieważ większość dyskusji na temat bohatera ekologicznego toczy się w kręgu kultury amerykańskiej, w niniejszej pracy przedstawiono osobę zasłużoną dla początków ochrony środowiska w Polsce, jako przykład potencjalnego bohatera ekologicznego. Artykuł przedstawia postać Jana Gwalberta Pawlikowskiego jako wzorcowy charakter środowiskowy. W niniejszym artykule przedstawiono: (1) koncepcję bohatera ekologicznego i zarys dotychczasowej dyskusji na ten temat w ramach etyki cnót środowiskowych; (2) istotne znaczenie kontekstu historycznego i kulturowego w odniesieniu do kwestii ekologicznych; (3) myśl Jana Gwalberta Pawlikowskiego, jako przykład wzorcowego charakteru środowiskowego.

Słowa kluczowe: etyka środowiskowa, etyka cnót środowiskowych, wzorcowy charakter moralny, wzorcowy charakter ekologiczny, Jan Gwalbert Pawlikowski

Pobierz