Towards Feminist Ethics of Love and the New Emotional Culture of Late Capitalism

My paper explores contemporary socio-political aspects of love-as-power within the newly emerging context of feminist ethics of love, as well as in a broader sense of neoliberal commodification of self-centrism and philosophical urgency for articulating love as togetherness, responsibility and solidarity with others. My theoretical analysis begins with the tensions between the early 20th century collective consciousness represented by the feminist socialist formulations of love as responsibility for the outside world and the existentialist anxiety as related to individual alienation. My analysis culminates in the re-emergence of non-monogamous bonding in Europe as a trope for a new precariousness of family enactments extending beyond the nuclear heteronormativity in the 21st century.

W stronę feministycznej etyki miłości i nowej kultury emocji późnego kapitalizmu

Artykuł zgłębia współczesne socjo-polityczne aspekty miłości jako siły/potęgi w kształtującym się kontekście feministycznej etyki miłości, jak również w perspektywie szeroko pojętej neoliberalnej komodyfikacji egocentryzmu i filozoficznej potrzeby wyrażania miłości jako bytu wspólnego, wspólnej odpowiedzialności i solidarności z innymi. Analizę teoretyczną zaczynam od napięcia i różnic pomiędzy feministycznymi opracowaniami początku XX wieku dotyczącymi kolektywnej świadomości i odpowiedzialności za świat zewnętrzny a sformułowaniami egzystencjalizmu na temat lęków związanych z osamotnieniem jednostki w świecie. Punktem kulminacyjnym mojej analizy jest powrót do niemonogamicznych więzi w Europie jako przejawu nowych form niestabilności ustanawiania rodziny, przełamujących nuklearną heteronormatywność XXI wieku.

Pobierz