Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
POLAND

Główna osoba do kontaktu

Jakub Zawiła-Niedźwiecki
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii

Wsparcie techniczne

Jakub Zawiła-Niedźwiecki