Redakcja i Wydawca: / Editorial Board and Publisher:

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego / Institute of Philosophy, University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
POLAND

Główna osoba do kontaktu

Jakub Zawiła-Niedźwiecki
Sekretarz redakcji
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Wsparcie techniczne

Jakub Zawiła-Niedźwiecki