Kontakt

Redakcja i Wydawca: / Editorial Board and Publisher:

Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego / Faculty of Philosophy, University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
POLAND

Główna osoba do kontaktu

Zuzanna Jusińska
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Wsparcie techniczne

Zuzanna Jusińska