Zespół redakcyjny

Paweł Łuków, redaktor naczelny, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Jakub Zawiła-Niedźwiecki, sekretarz redakcji, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Zuzanna Jusińska, sekretarz techniczna, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Joanna Różyńska, red. naukowa, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Joanna Górnicka-Kalinowska, red. naukowa, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Adrian Kuźniar, red. naukowy, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Magdalena Środa, red. naukowa, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Joanna Andrusiewicz, red. naukowa, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Joanna Iwanowska, red. naukowa, red. j. angielskiego, Uniwersytet Warszawski (Polska)