Zespół redakcyjny

Paweł Łuków, redaktor naczelny, Uniwersytet Warszawski (Polska)

Joanna Andrusiewicz, sekretarz redakcji, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Jakub Zawiła-Niedźwiecki, sekretarz redakcji, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Joanna Różyńska, red. naukowa, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Joanna Górnicka-Kalinowska, red. naukowa, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Adrian Kuźniar, red. naukowy, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Magdalena Środa, red. naukowa, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Joanna Iwanowska, red. naukowa, red. j. angielskiego, Uniwersytet Warszawski (Polska)