Heterogeniczność macierzyństwa w teorii Simone de Beauvoir

Autor

DOI:

https://doi.org/10.14394/etyka.1329

Słowa kluczowe:

macierzyństwo, heterogeniczność, Simone de Beauvoir, antyesencjalizm, filozofia feministyczna, prawa reprodukcyjne, badania nad macierzyństwem

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza koncepcji heterogeniczności w teorii Simone de Beauvoir, której praca przyczyniła się zarówno do rozwoju filozofii i etyki feministycznej jak i badań nad macierzyństwem. Punkt wyjścia stanowi złożona krytyka instytucji patriarchalnego macierzyństwa, przymusowego macierzyństwa, demistyfikacja instynktu macierzyńskiego oraz mitu Matki. Antyesencjalistyczna perspektywa Beauvoir umożliwiła artykulację ucieleśnionego doświadczenia, ambiwalencji oraz alienacji w macierzyństwie. Artykuł stanowi zatem próbę reinterpretacji pism Beauvoir w kontekście etyki niejednoznaczności oraz „antropologicznej rewolucji”, które stały się wyrazem oporu, walki o prawa i sprawiedliwość reprodukcyjną. Autorka podejmuje również kwestie dobrowolnej bezdzietności, wykluczenia matek oraz problem płciowego podziału pracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Kinga Elert-Gadacz - Uniwerstet Warszawski

Doktorantka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania badawcze dotyczą filozofii i etyki feministycznej, gender studies i polityki antydyskryminacyjnej.

Bibliografia

Badinter, E. (1998) Historia miłości macierzyńskiej. (K. Choiński, tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Bednarek, J. (2018). „Nie nasze dzieci”. Naturalizm, reprodukcyjny futuryzm i potworne macierzyństwo, Etyka 57, s. 101-119. DOI: https://doi.org/10.14394/41 .

Butler, J. (1986). Sex and Gender in Simone de Beauvoir's Second Sex. W: H. V. Wengel (red.), Simone de Beauvoir: Witness to a Century (s. 35-49). Yale French Studies: Yale University Press.

Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć. (K. Krasuska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Beauvoir, de S. (2017). Druga płeć. (G. Mycielska, M. Leśniewska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Beauvoir, de S. (1947). Pour une morale de l'ambiquite. Paris: Gallimard.

Beauvoir, de S. (1949). Le deuxième sexe. T. 2. Paris: Gallimard.

Beauvoir, de S. (1944). Pyrrhus et Cinéas. Paris: Gallimard.

Beauvoir, de S. (2015). Preface to Family Planning. W: M. A. Simons, M. Timmermann (red.), Simone de Beauvoir: Feminist Writings (s. 81-83). Urbana, Chicago, Springfield: University of Illinois.

Beauvoir, de S. (1968). Śliczne obrazki. (Cz., M. Żuławscy, tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Beauvoir, de S. (2004). A Review of The Phenomenology of Perception by Maurice Merleau-Ponty. W: M. A. Simons, M. Timmermann, M. B. Mader (red), Simone de Beauvoir. Philosophical Writings (s. 151-164). Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Bergoffen, D. B. (1997). Philosophy of Simone de Beauvoir, The: Gendered Phenomenologies, Erotic Generosities. Albany, New York: University of New York Press.

Braidotti, R. (2009). Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. (A. Derra, tłum.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Delphy, C. (2016). Protofeminism and antifeminism. W: Close to Home: a materialist analysis of women's oppression (s. 171-197). London, New York: University of Massachusetts Press.

Derra, A. (2017). Meandry biologii płci. Badania feministyczne poza podziałem na „sex” i „gender”. Teksty Drugie 2017, 4, s. 13-35.

DiQuinzio, P. (1999). The impossibility of motherhood: feminism, individualism, and the problem of mothering, New York: Routledge.

Fell, A. S. (2003). Liberty, Equality, Maternity in Beauvoir, Leduc and Ernaux, Oxford: University of Oxford.

Firestone, S. (1970). The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution, New York: Farrar, Straus and Giroux.

Foucault, M. (2000) Historia seksualności. (B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, tłum.). Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.

Friedan, B. (1976). It Changed My Life: Writings on the Women’s Movement. Cambridge: Harvard University Press.

Gilman, Ch. P. (1988). Women and Economics. W: A. S. Rossi (red), The Feminist Papers: From Adams to de Beauvoir (s. 572-598) . Boston: Northeastern University Press.

Grosz, E. (1994). Volatile Bodies, Toward a Corporeal Feminism, Indianapolis: Indiana University Press.

Held, V. (2006). The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. New York: Oxford University Press.

Kłosińska, K. (2010). Feministyczna krytyka literacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kristeva, J. (2016). Beauvoir Présente. Paris: Librairie Arthème Fayard.

Langer, M. (2003). Beauvoir and Merleau-Ponty on Ambiguity. W: C. Card (red), The Cambridge Companion to Simone de Beauvoir (s. 87-106). University of Wisconsin: Cambridge University Press.

Leclerc, A. (1974). Parole de femme. Paris: Hachette.

Lévinas, E. (2000). Inaczej niż być lub ponad istotą. (P. Mrówczyński, tłum.). Warszawa: Fundacja Aletheia.

Mann, B. (2020). Specyfika feministycznej fenomenologii. Przypadek wstydu. (M. Rogowska-Stangret, tłum.). AVANT, wol. XI, nr 3. DOI: 10.26913/avant.2020.03.17

Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji. (M. Kowalska, J. Migasiński, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Nelson, M. (2020). Argonauci. (K. Gucio, tłum.). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

O’Brien, M. (1983). The politics of reproduction. Boston: Routledge.

O’Reilly, A. (2016). Matricentric Feminism. Canada: Demeter Press.

O’Reilly, A. (2004). From Motherhood to Mothering. The Legacy of Adrienne Rich’s Of Woman Born. State University of New York.

Patterson, Y. A. (1989). Simone de Beauvoir and the Demystification of Motherhood. London: UMI Research Press.

Putnam Tong, R. (2002). Myśl feministyczna. Wprowadzenie. (J. Mikos, B. Umińska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rich, A. (1979). On Lies, Secrets, and Silence. Selected Prose: 1966-1978, London: Norton Company.

Rich, A. (2003). Zapiski w sprawie polityki umiejscowienia. Tłum. W. Chańska. W: Przegląd filozoficzno-literacki, (s. 31-48), 1 (3), Warszawa.

Rich, A. (2000). Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja. (J. Mizielińska, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Rodgers, C. (1995). Elisabeth Badinter and "The Second Sex": An Interview, Signs, vol. 21, 1, s. 147-162.

Simons, M. A. (2001). Beauvoir and The Second Sex. Feminism, Race, and the Origins, and the Origins of Existentialism. Oxford: Rowman Littlefield Publishers.

Snitow, A. (2018). Feminizm niepewności. Dziennik rodzaju. (M. Bokiniec, tłum.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Stannard. U. (1970). Adam's rib, or the woman within. W: Society, vol. 8, 1-2, s. 24-35.

Wintges, K. (2006). Simone de Beauvoir: a Feminist Thinker for the Twenty Century. W: M. A. Simons. The philosophy of Simone de Beauvoir : critical essays. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.

Young, I. M. (2005). Pregnant Embodiment: Subjectivity and Alienation. W: Tejże, On Female Body Experience.“Throwing Like a Girl” and Other Essays, Oxford: Oxford University Press.

Young, I. M. (2017) Rzucać jak dziewczyna. Fenomenologia kobiecej postawy ciała, motoryczności i przestrzenności. Tłum. M. Rogowska-Stangret. W: J. Migasiński (red.), Główne problemy współczesnej fenomenologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zerilli, L. M. G. (1992). A Process without a Subject: Simone de Beauvoir and Julia Kristeva on Maternity, Signs, Vol. 18, No. 1, s. 111-135.

Pobrania

Opublikowane

2023-02-10

Jak cytować

Elert-Gadacz, Kinga. 2023. „Heterogeniczność macierzyństwa W Teorii Simone De Beauvoir”. Etyka, luty. Warsaw, Poland. https://doi.org/10.14394/etyka.1329.

Numer

Dział

Artykuły