Normy poufności i taktu w etyce ogólnej oraz w etyce zawodowej psychoterapeutów

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza rozbieżności w kwalifikacji deontologicznej czynów pomiędzy etyką ogólną a normami kodeksowymi psychoterapii. Wspominane rozbieżności analizowane są na przykładzie normy poufności i normy taktu. Wykazane zostają rozbieżności pomiędzy podstawowymi kategoriami deontycznymi (nakaz, zakaz, dozwolenie) w obu porównywanych systemach w zakresie norm poufności i taktu, świadczące o niezależności etyki zawodowej psychoterapeutów od etyki ogólnej.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Bibliografia

J. Antas O kłamstwie i kłamaniu. Kraków TaiWPN Universitas 2000

D.N. Bersoff Ethical conflicts in psychology. Washington DC APA 2008

S.Bloch, S.A. Green Psychiatric Ethics. Oxford NY, Oxford University Press 2009

S.Bok Secrets New York Vintage Books. A Devision of Random House Inc. 1989

J. Brzeziński, B. Chyrowicz, W. Poznaniak, M. Toeplitz-Winiewska Etyka zawodu psychologa. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014

J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych. Warszawa Academica SWPS, 2004a

J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Etyczne dylematy psychologii. Warszawa Academica SWPS, 2004b

B. Chyrowicz Etyka stosowana. Metody i problemy Lublin Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2013

Cz. CzabałaCzynniki leczące w psychoterapii Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2010

B. Freedman, Metaetyka moralności zawodowej. w: Moralność i profesjonalizm: spór o pozycję etyk zawodowych. red. W. Galewicz Kraków Universitas 2010 s.157-180

W. Galewicz Moralność i profesjonalizm: spór o pozycję etyk zawodowych. Kraków Universitas 2010

J. Górnicka, G. Hansen H. Jankowski, A. Jawłowska, K. Kiciński, Kraszewski J. I. Lazari-Pawłowska, W. Pawlik, R. Piłat, B. Skarga, M. Środa, M. Wichrowski, J. Woleński Dyskusja redakcyjna. Wokół etyki zawodowej. Etyka (27) 1994, Instytut Filozofii UW s. 168-206

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ Orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Tarasoff vs. Poddar, http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=51&m=52&i=388&j=999999&n=1&id=46 (17.11.2017)

International Union of Psychological Science Universal Declaration of Psychological Principles for Psychologists http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-for-psychologists.html Berlin 2008 (5.07.2016)

S.J. Knapp, L.D. Vandecreek Practical Ethics for Psychologists. A Positive Approach. , Washington DC APA 2006

G.P.Koocher, P. Keith-Spiegel Ethics in Psychology ans Mental Health Professions. Standards and Cases. Oxford NY Oxford University Press 2016

J. Kucharski Usprawiedliwione kłamstwo we współczesnej etyce stosowanej. Kraków Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM 2014

G. Leech Principles od Pragmatics. London-New York Longman 1983

P. Łuków Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjent. Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005, s. 25-98

P. Łuków Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce dobrego leczenia. Warszawa Wydawnictwo Naukowe Semper 2012

K. Marchewka (2014) Etyka w psychoterapii w: Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros 42 (2014), doi: 10.13153/diam.42.2014.685

K. Marchewka Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros 51 (2017), doi: 10.13153/diam.51.2017.1031

NLP Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii http://psnlpt.org.pl/o-nas/kodeks-etyczny/ (23.06.2017)

Polska Federacja Psychoterapii Kodeks Etyki Zawodowej psychoterapeuty Polskiej Federacji Psychoterapii http://www.psychoterapia-polska.org/kodeks-etyczny-pfp (4.07.2016)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Kodeks Etyczny Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego https://tinyurl.com/y6spyxk5 (4.07.2016)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Kodeks Etyczny Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego http://www.sekcjapsychoterapii.pl/kodeks-etyczny/ (4.07.2016)

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 (12.03.2018)

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt gestaltpolska.org.pl/pl/kodeks-etyczny (23.06.2017)

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej Kodeks Etyki Zawodowej Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej http://www.ptphe.eu/kodeks-etyczny/ (23.06.2017)

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej https://tinyurl.com/y5x22kox (23.06.2017)

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej http://ptpp.pl/dokumenty/kodeks-etyczny/ (4.07.2016)

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej Kodeks Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej http://psychodynamika.pl/kodeks-etyki-psychoterapeuty/ (4.07.2016)

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Kodeks Etyczny Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego

http://www.pttpb.pl/pttpb-info/kodeks-etyczny-pttpb (4.07.2016)

Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Praktyków Psychologii Procesu Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu https://mikolajczyz.pl/materialy/kodekst-etyczny-pspippp/ (23.06.2017)

K.S.Pope, M.J.T.Vasquez Ethics in Psychotherapy and Counseling. A practical guide. San Francisco John Wiley & Sons 2007

J. O. Prochaska, J. C. Norcross Systemy psychoterapeutyczne: analiza transteoretyczna. Warszawa Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne 2006, s. 5

K. Sikora Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno-zawodowych psychologów Roczniki Psychologiczne, 16, 4, (2013) Lublin KUL

Słownik Języka Polskiego sjp.pwn.pl/szukaj/dyskrecja.html (12.03.2018)

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Kodeks Etyczny Psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich http://www.spch.pl/wp-content/uploads/2014/01/KODEKS_ETYCZNY_SPCh1.pdf (23.06.2017)

Tajemnica zawodowa w psychoterapii. Opinia prawna Kancelarii Prawnej Radwan-Rohrenschef na wniosek Zarządów SNP i SNTR PTPsychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Towarzystwa Psychologicznego, (2015) https://tinyurl.com/y3fgkdnr (14.11.2017)

Opublikowane
2019-04-01
Jak cytować
Bogatyńska-Kucharska, Anna. 2019. „Normy poufności I Taktu W Etyce ogólnej Oraz W Etyce Zawodowej psychoterapeutów”. Etyka 58 (2), 104-19. https://doi.org/10.14394/671.
Dział
Artykuły