Nadmiar obecności i wydalenie innego

Słowa kluczowe: die Stimmung, inność, nacjonalizm, mniejszość

Abstrakt

Artykuł jest próbą zaaplikowania wywodzącego się od Martina Heideggera pojęcia „nastroju”
(die Stimmung) do dzisiejszego kontekstu tzw. nowej nietolerancji i pogłębiającej
się agresji wobec szeroko rozumianej Inności. Wskazano powody tego stanu rzeczy oraz
argumenty, które stosuje się w obronie – rzekomo zagrożonych – praw większości. Główną
agorą sporu na linii większość–mniejszości staje się internet i toczące się w jego obrębie
wojny kulturowe.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Wojciech Józef Burszta, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab., antropolog i kulturoznawca, wykładowca w SWPS
Uniwersytet Humanistycznospołeczny, eseista i krytyk kultury; ostatnio opublikował Jedzie Pan
Jazz (2019, z A. Białkowskim).

Bibliografia

Brown, W. 2017. Walled States, Waning Sovereignty. New York: Zone Books.

Bude, H. 2018. The Mood of the World. Cambridge: Polity Press.

Burszta, W.J. 2016. „Odpomnieć immigrare”. Borussia 58: 18–27.

Burszta, W.J. 2016. „Homo barbarus w świecie algorytmów”. Idea. Studia nad Rozwojem Pojęć Filozoficznych 2: 5–19. DOI: https://doi.org/10.15290/idea.2016.28.2.01

Burszta, W.J., M. Rydlewski. 2019 (w druku). „Narcyzm – autentyczność – atopia.

Cyfrowe twarze «nowego człowieka»”. Kultura Współczesna 3.

Crary, J. 2015. 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, trans. D. Żukowski. Kraków: Karakter.

Debray, R. 2010. Wprowadzenie do mediologii, trans. A. Kapciak. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Eco, U. 2011. Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, trans. A. Gołębiowska, T. Kwiecień. Poznań: Rebis.

Han, Byung-Chul. 2018. The Expulsion of the Other. Society, Perception and Communication Today. Cambridge: Polity Press.

Heidegger, M. 2013. Bycie i czas, trans. B. Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Herzfeld, M. 2005. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, trans. M.M. Piechaczek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kearney, M. Strangers, Gods and Monsters. Interpreting Otherness, London–New York: Routledge 2009.

Mbembe A. 2017. Critique of Black Reason. Durham: Duke University Press. DOI: https://doi.org/10.1215/9780822373230

Mbembe, A. 2018. Polityka wrogości, trans. U. Kropiwiec. In idem, Polityka wrogości. Nekropolityka, 7–202. Kraków: Karakter.

Nooteboom, C. 2012. Hotel nomadów, trans. A. Oczko. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Nussbaum, M.C. 2018a. Nowa nietolerancja religijna. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach, trans. S. Szymański. Warszawa: Biblioteka Kultury Liberalnej.

Nussbaum, M.C. 2018b. The Monarchy of Fear. A Philosopher Looks a tour Political Crisis. Oxford: Oxford University Press.

Scruton, R. 2003. Zachód i cała reszta. Globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, trans. T. Bieroń. Poznań: Zysk i S-ka.

Simmel, G. 2006. „Obcy”. In idem, Most i drzwi. Wybór esejów, trans. M. Łukaszewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Trouillot, M.-R. 2002. “The Otherwise Modern. Caribbean Lessons for the Savage Slot”. In Critically Modern. Alternatives, Alterities, Anthropologies, ed. B.M. Knauft. Bloomington: Indiana University Press.

Zaremba Bielawski, M. 2016. „Wolny talerz w Wigilię? Nie pod tym adresem”. Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny, 29–30 października.

Opublikowane
2019-11-27
Jak cytować
Burszta, Wojciech. 2019. „Nadmiar obecności I Wydalenie Innego”. Etyka 58 (1), 25-41. https://doi.org/10.14394/etyka.1251.
Dział
Artykuły