Numer tematyczny pod redakcją Magdaleny Środy i Jakuba Dadleza

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019

Opublikowane: 2019-12-02

Edytorial