Obcość, obojętność, okrucieństwo

Słowa kluczowe: obcość, obojętność, okrucieństwo, rodzaje obojętności, Judith Butler

Abstrakt

Celem tego tekstu jest po pierwsze zastanowienie się nad możliwymi przyczynami obojętności
moralnej; po drugie rozróżnienie jej dwóch rodzajów: obojętności biernej i obojętności
sprawczej, będącej warunkiem niezbędnym (?) okrucieństwa. Ten pierwszy rodzaj, bardziej
pospolity, to brak reakcji na zło, krzywdę i cierpienie innego człowieka, ten drugi, to obojętność
oparta na przekonaniu, że cierpiący i krzywdzony w ogóle nie jest człowiekiem; jest
poza sferą podmiotowości, odpowiedzialności, wrażliwości i winy.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Magdalena Środa, Uniwersytet Warszawski

filozofka, etyczka, publicystka, wykładowczyni na Uniwersytecie
Warszawskim, autorka wielu prac z zakresu historii idei, filozofii i etyki współczesnej,
filozofii politycznej oraz gender studies.

Bibliografia

Abramović, M. 2018. Pokonać mur, trans. A. Bednarczyk, M. Hermanowska. Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Agamben, G. 2008. Homo sacer, trans. M. Salwa. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Arendt, H. 1987. Eichmann w Jerozolimie, trans. A. Szostkiewicz. Kraków: Znak.

Bauman, Z. 2009. Nowoczesność i zagłada, trans. T. Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bauman, Z. 2016. Obcy u naszych drzwi, trans. W. Mincer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Butler, J. 2011. Ramy wojny, tłum. trans. A. Czarnacka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Butler, J. 2016. Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, trans. J. Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Caputo, P. 1977. A Rumour of War. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Freud, Z. 2014. Aktualne uwagi o wojnie i śmierci, trans. A. Ochocki, M. Poręba. In: Ł. Musiał (red.), Języki przemocy, 95–122. Poznań: Wydawnictwo Nauki i Innowacje.

„Granice obowiązku”. 1979. Etyka 17: 209–53.

Hare, R.D. 2006. Psychopaci są wśród nas, trans. A. Skucińska. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Montaigne, M. de. 1985. Próby, t. 2, trans. T. Żeleński (Boy). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Olejnik, S. 1979. W odpowiedzi na dar i powołanie Boże. Zarys teologii moralnej. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Patterson, O. 1982. Slavery and Social Death: A Comparative Study. Cambridge: Harvard University Press.

Peukert, D.J.K. 2000. Codzienność i barbarzyństwo. O normalności w Trzeciej Rzeszy w: Nazizm, trzecia Rzesza a procesy modernizacji, trans. M. Tomczak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Sartre, J.P. 1985. Posłowie. W: F. Fanon, Wyklęty lud ziemi, trans. H. Tygielska, 217–34. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sofsky, W. 2014. Ekscesy przemocy. In: Ł. Musiał (ed.), Językach przemocy, 205–227. Poznań: Wydawnictwo Nauki i Innowacje.

Todorov, T. 1996. Podbój Ameryki. Problem innego, trans. J. Wojcieszak. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Weber, M. 2002. Gospodarka i społeczeństwo, trans. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opublikowane
2019-11-28
Jak cytować
Środa, Magdalena. 2019. „Obcość, obojętność, okrucieństwo”. Etyka 58 (1), 42-60. https://doi.org/10.14394/etyka.1253.
Dział
Artykuły