Stosunek do Innych w dzisiejszej Polsce. Cień Zagłady?

Słowa kluczowe: uchodźcy, Zagłada, gościnność, zbiorowa odpowiedzialność, J.T. Gross, J. Derrida, Z. Ginsburg-Ginczanka

Abstrakt

Stosunek do Innego rzutuje i będzie rzutował na konkretne wybory i losy polskiego społeczeństwa.
Podejmując dyskusję znanej uwagi J.T. Grossa, łączącej podejście do imigrantów
z nieprzepracowanym problemem polskich „marginesów Zagłady”, autor próbuje umieścić
ją w kontekście kwestii upodmiotowienia Polaków jako zbiorowości. Stawia tezę, że historycznie
uwarunkowana, słaba umiejętność zbiorowego podejmowania odpowiedzialności za
trudne sprawy w podobny sposób określa oba zagadnienia. Tak wzięcie odpowiedzialności
za przeszłość, jak podjęcie jej za teraźniejsze wybory, wymaga bowiem takiej zbiorowej
umiejętności. Słabość w tej sferze ogranicza samą możliwość praktykowania zalecanej przez
Jacques’a Derridę „gość-inności”.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab., prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, psychoterapeuta, wykładowca
w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Autor wielu książek, ostatnio Był kiedyś postmodernizm.

Bibliografia

Agulhon, M. 1990a. La République, t. 1: 1880–1932. Paris: Hachette.

Agulhon, M. 1990b. La République, t. 2: 1932 à nos jours. Paris: Hachette.

Arendt, H. 2006. „Kilka zagadnień filozofii moralnej”. In eadem, Odpowiedzialność

i władza sądzenia, trans. W. Madej, M. Godyń. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Benjamin, W. 2003. Pasaże, trans. I. Kania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Derrida, J. 2004. „Gościnność nieskończona”, trans. P. Mościcki. Przegląd Filozoficzno-Literacki 3: 257–61.

Ginczanka, Z. Non omnis moriar…, [in:] eadem, Mądrość jak rozkosz. Wiersze wybrane, ed. A. Araszkiewicz, Warszawa, Czuły Barbarzyńca Press 2017, s. 168.

Graeber, D. 2017. Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat, trans. B. Kuźniarz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Gross, J.T. 2015. „Wschodnioeuropejski kryzys wstydu”. Krytyka Polityczna, 17 września, 2015. http://krytykapolityczna.pl/kraj/wschodnioeuropejski-kryzys-wstydu/2015/ [26.02.2019].

Herer, M. 2006. Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Mouffe, Ch., E. Laclau. 2007. Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, trans. S. Królak. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Nora, P. 2001. „Czas pamięci”, trans. W. Dłuski. Res Publica Nowa 7: 134–41.

Leder, A. 2016. „Relacja folwarczna”. Krytyka Polityczna, 24 grudnia, 2016. http://krytykapolityczna.pl/kraj/leder-relacja-folwarczna/ [25.02.2019].

Levinas, E. 1998.Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. trans. M. Kowalska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1998

Levinas, E. 2000. Inaczej niż być lub ponad istotą, trans. P. Mrówczyński. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Sowa, J. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Opublikowane
2019-11-29
Jak cytować
Leder, Andrzej. 2019. „Stosunek Do Innych W Dzisiejszej Polsce. Cień Zagłady?”. Etyka 58 (1), 142-51. https://doi.org/10.14394/etyka.1262.
Dział
Artykuły