Zrozumieć fenomen Innego/Obcego

Abstrakt

Obcy Inny. Analiza przypadków. 2017, ed. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam
Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Obcy/Inny, Propozycje aplikacji pojęciowych. 2018, ed. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Jacek Warchala, Uniwersytet Śląski

wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, autor/współautor książek i ok. 70
artykułów naukowych dot. socjolingwistyki, języka mass mediów, stylistyki, teorii komunikacji
społecznej, manipulacji i perswazji językowej.

Bibliografia

Buchowski, Michał. 2018. Kultura jako narzędzie dystynkcji i dyskryminacji. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 64–76, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Chlebda, Wojciech. 2017. Jak (w Polsce) zostać Innym. W: Obcy Inny. Analiza przypadków, 13–26, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Chlebda, Wojciech. 2018. Rozumienie Obcego i Innego w perspektywie wybranych dyscyplin naukowych. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 29–35, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Dunin-Dutkowska, Anna. 2018. Przekład (literacki) jako wyraz gościnności wobec Obcego i Innego. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 313–24, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Dyszak, Andrzej J. 2018. Leksykograficzny obraz postrzegania Innego i Obcego. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 89–101, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Karwatowska, Małgorzata i Tymianki Lech. 2017. Inny jako konstrukt kulturowy w świetle skojarzeń studentów. W: Obcy Inny. Analiza przypadków, 27–40, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Litwiński, Robert. 2017. Obcy – przyjaciel czy wróg? Rzecz o polskiej tolerancji w kontekście historycznym. W: Obcy Inny. Analiza przypadków, 263–86, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Michałowski, Stanisław, 2018. Idee pobratymstwa i zjednoczenia ludów Europy w polskiej myśli społeczno-politycznej XIX wieku. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 77–87, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Mrozowski, Maciej. 2018. Inny – Obcy – Wróg. Barbaryzacja komunikowania politycznego w Polsce. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 36–54, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Napora, Monika. 2017. Inny/Obcy w polityce historycznej III RP. W: Obcy Inny. Analiza przypadków, 347–60, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Panasiuk, Jolanta. 2018. Upośledzenie czy geniusz? Od Aspergera do sawanta. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 341–371, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Pleszczyński, Jan. 2018. Odmienność. Kiedy inny staje się obcy. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 181–96, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Puchała, Izabela. 2017. Kobiety Inne, Obce. Deprecjacja płci żeńskiej na przykładzie subkultury hiphopowej. W: Obcy Inny. Analiza przypadków, 191–204, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Rzeszutko-Iwan, Małgorzata. 2018. Swój versus Obcy w przestrzeni sądowej. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 259–74, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Skowronek, Katarzyna. 2018. Kategoria Obcego w oficjalnym dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych,= 235–58, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Sobczak, Barbara. 2018. Matryce wykluczenia. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 197–214, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Solska, Ewa. 2018. X pośród Innych: apofatyczność obcości (strona pytań kantowskich). W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 139–58, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Szejgiec, Beata. 2017. Młodość versus starość . Oblicza inności (na podstawie systemu języka). W: Obcy Inny. Analiza przypadków, 177–90, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Wiśniewska, Halina. 2017. Krytykowanie innych religijnie przez Stanisława Orzechowskiego w czasach kontrreformacji. W: Obcy Inny. Analiza przypadków, 251–62, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Wójcicka, Marta. 2018. Społeczno-kulturowe funkcje Obcego/Innego. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 127–38, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Wysocki, Roman. 2017. Rola obcego w ideologii integralnego nacjonalizmu. Próba analizy porównawczej na przykładzie publicystyki Romana Dmowskiego i Dmytra Donicowa. W: Obcy Inny. Analiza przypadków, 307–20, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Ziembińska-Witek, Anna. 2018. Rozumienie Obcego o Innego w perspektywie wybranych dyscyplin naukowych. W: Obcy Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 23–28, edited by Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Opublikowane
2019-11-29
Jak cytować
Warchala, Jacek. 2019. „Zrozumieć Fenomen Innego/Obcego”. Etyka 58 (1), 268-79. https://doi.org/10.14394/etyka.1271.
Dział
Recenzje