(Nie)bezpieczni Obcy – (Nie)pewni siebie Swoi

Abstrakt

Ksenologie, ed. Ksenia Olkusz i Krzysztof M. Maj, 2018. Kraków: Ośrodek Badawczy

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Rafał Szczerbakiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pracuje jako literaturoznawca na UMCS w Lublinie; jego zainteresowania
badawcze dotyczą literatury popularnej, medioznawstwa, utopii i science-fiction.

Bibliografia

Agamben, G. 2018. Idea prozy, trans. E. Górniak Morgan. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego.

Caillois, R. 2005. W sercu fantastyki, trans. M. Ochab. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Nietzsche, F. 1912. Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, trans. S. Wyrzykowski. Warszawa–Kraków: Nakład Jakóba Mortkowicza.

Olkusz, K., i K.M. Maj, red. 2018. Ksenologie. Kraków: Ośrodek Badawczy. https://factaficta.files.wordpress.com/2018/08/ksenologie.pdf (dostęp: 1.05.2019).

Waldenfels, B. 2002. Topografia obcego, trans. J. Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Opublikowane
2019-11-29
Jak cytować
Szczerbakiewicz, Rafał. 2019. „(Nie)bezpieczni Obcy – (Nie)pewni Siebie Swoi”. Etyka 58 (1), 280-85. https://doi.org/10.14394/etyka.1272.
Dział
Recenzje