No Right To Mercy

Making Sense of Arguments From Dignity in the Lethal Autonomous Weapons Debate

Słowa kluczowe: Etyka wojskowa, Autonomiczne Systemy Bojowe, Etyka nowych technologii, Roboty Zabójcy, Godność, Teoria Wojny Sprawiedliwej

Abstrakt

Argumenty z godności ludzkiej odgrywają istotną rolę w dyskusji o etycznej dopuszczalności użycia Autonomicznych Systemów Bojowych (ASB), pomimo istnienia sporych kontrowersji co do ich roli i zasadności a także niedookreślenia samego pojęcia godności. Bazując na pracy Dietera Birnbachera, dookreślam tę dyskusję jako koncentrującą się na pojęciu istotowej wartości osoby ludzkiej, z której wypływać mają rzekomo dodatkowe prawa kombatantów niewzmiankowane przez Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Następnie dokonuję krytycznego przeglądu argumentów z godności ludzkiej na rzecz zakazu użycia ABS; omawiam argument z wadliwego procesu identyfikacji i doboru celów; argument z uprzedmiotowienia; argument z przyporządkowania niedostatecznej wartości ludzkiemu życiu i argument z braku miłosierdzia. W konkluzji stwierdzam, że jedynie argument z braku miłosierdzia jest jednocześnie poprawny i nieredukowalny do argumentów innej kategorii niż argumenty godnościowe; tym niemniej nawet ten argument nie zapewnia wystarczającego uzasadnienia dla powszechnego zakazu użycia ASB. Argumenty godnościowe nie spełniają tym samym wyznaczonej im w dyskursie roli.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Maciej Zając, Uniwersytet Warszawski

doktorant Zakładu Etyki Instytutu Filozofii UW. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na pograniczu etyki wojny i etyki technologii, choć zdarza mu się pracować także w innych obszarach etyki stosowanej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą etycznym aspektom rozwoju i użycia autonomicznych robotów bojowych.

Bibliografia

Asaro, Peter. 2012. "On banning autonomous weapon systems: human rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making." International Review of the Red Cross 94, no. 886: 687-709. https://doi.org/10.1017/s1816383112000768. DOI: https://doi.org/10.1017/S1816383112000768

Birnbacher, Dieter. 2016. “Are autonomous weapons systems a threat to human dignity?” In Autonomous weapons systems: Law, ethics, policy edited by Nehal Bhuta, Susanne Beck, Robin Geiβ, Hin-Yan Liu, & Claus Kreβ, 105-121. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316597873.005

Chernow, Ron. 2017. Grant. Croydon: Head of Zeus.

Docherty, Bonnie, Danielle Duffield, Annie Madding and Paras Shah. 2018. “Heed the Call: A Moral and Legal Imperative to Ban Killer Robots”, Human Rights Watch. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/arms0818_web.pdf.

Heyns, Christof. 2013. “Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions.” UN Doc. A/HRC/23/47, April 9, 2013. https://tinyurl.com/y2xqhkpm

Heyns, Christof. 2014. “Autonomous weapons systems and human rights law”, Presentation made at the informal expert meeting organized by the state parties to the Convention on Certain Conventional Weapons 13 – 16 May 2014, Geneva, Switzerland https://tinyurl.com/y29ydu9g

Heyns, Christof. 2016. “Autonomous weapons systems: Living a dignified life and dying a dignified death.” In Autonomous weapons systems: Law, ethics, policy edited by Nehal Bhuta, Susanne Beck, Robin Geiβ, Hin-Yan Liu, & Claus Kreβ, 3–20. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316597873.001

Krishnan, Armin. 2009. Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons. Bodmin, Cornwall: Ashgate Publishing Ltd.

Leveringhaus, Alex. 2016. Ethics and autonomous weapons. London: Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-52361-7

Lin, Patrick. 2015. “Do killer robots violate human rights?” The Atlantic, April 20, 2015. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/04/do-killer-robots-violate-human-rights/390033/

McMahan, Jeff. 2009. Killing in War. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199548668.001.0001

Michel, Arthur Holland. 2020. “Unarmed and Dangerous: The Lethal Applications of Non-Weaponized Drones.” Center for the Study of the Drone at Bard College. March 2020. https://dronecenter.bard.edu/projects/unarmed-and-dangerous/unarmed-and-dangerous-2/

Rosert, Elvira, and Frank Sauer. 2019. "Prohibiting Autonomous Weapons: Put Human Dignity First." Global Policy 10, no. 3: 370-375. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12691. DOI: https://doi.org/10.1111/1758-5899.12691

Scharre, Paul. 2018. Army of None; Autonomous Weapons and the Future of War. London: W. W. Norton & Company.

Sharkey, Amanda. 2018. "Autonomous weapons systems, killer robots and human dignity." Ethics and Information Technology 21, no. 2: 75-87. https://doi.org/10.1007/s10676-018-9494-0. DOI: https://doi.org/10.1007/s10676-018-9494-0

Solis, Gary D. 2010. The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511757839

Sparrow, Robert. 2016. "Robots and respect: Assessing the case against autonomous weapon systems." Ethics & international affairs 30, no. 1: 93-116. https://doi.org/10.1017/s0892679415000647. DOI: https://doi.org/10.1017/S0892679415000647

Walzer, Michael. 1991. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. New York: Basic Books.

Opublikowane
2020-06-24
Jak cytować
Zając, Maciej. 2020. „No Right To Mercy”. Etyka 59 (1), 134-55. https://doi.org/10.14394/etyka.1290.
Dział
Artykuły