Wybrane spory bioetyczne w polskiej przestrzeni publicznej. Analiza logiczno-retoryczna

Słowa kluczowe: bioetyka, aborcja, szczepienia

Abstrakt

Debata bioetyczna w polskiej przestrzeni publicznej podporządkowana jest walce ideologicznej toczonej pomiędzy środowiskami konserwatywnymi, skupionymi wokół Kościoła katolickiego a środowiskami liberalnymi, domagającymi się wprowadzenia w Polsce regulacji i praw podobnych do tych, jakie obowiązują w Europie Zachodniej. W artykule dokonano przeglądu i analizy wypowiedzi publicystycznych i politycznych w przykładowych trzech obszarach: aborcji, obowiązkowych szczepień oraz prawa do strajku personelu medycznego. Uderzającą cechą publicznych sporów bioetycznych w Polsce jest prawie całkowity brak świadomości istnienia bioetyki jako dyscypliny akademickiej dostarczającej wiedzy i ekspertyzy w tego rodzaju kwestiach.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Bibliografia

Kaczor, Ch. 2010. The Ethics of Abortion: Women`s Right, Human Life and the Question of Justice. Routlege.

Kowalska, K. 2019. „Kolejny protest lekarzy rezydentów w maju 2019.” Rzeczpospolita. Marzec 11, 2019. https://www.rp.pl/Lekarze-i-pielegniarki/190319875-Kolejny-protest-lekarzy-rezydentow-w-maju-2019.html.

Leszczyński, A. 2018. „Aborcja eugeniczna. Kto wymyślił tę nazwę i dlaczego to manipulacja”. OKO.press. Styczeń 13, 2018. https://oko.press/aborcja-eugeniczna/.

Łuków, P. 2017. „Non-adjectival bioethics.” Ethics, Medicine and Public Health, 3: 401–409.

Łuków, P. 2018. „Bioethics, policy compromise, and religious pluralism.” Ethics, Medicine and Public Health, 5: 99–109.

Medexpress. 2016. „5 najbardziej medialnych protestów w ochronie zdrowia po '89 roku”. Wrzesień 21, 2016. https://www.medexpress.pl/5-najbardziej-medialnych-protestow-w-ochronie-zdrowia-po-89-roku/65016.

Niewygodne Fakty. „SEJM - Obywatelski projekt ustawy o dobrowolności szczepień - 03.10.2018”. Październik 4, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=-VrSyLc9_uk.

Różyńska J., Chańska W., Łuków P., Zielińska E., Chyrowicz B. , Karkowska D., Hartman J. 2021. Konflikt interesów w praktyce zawodów medycznych – Rekomendacje Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia (2013–2016). Przegląd Prawa Medycznego, 3(1–2): 5–39.

Schwarz, S.D. 2012. From Mixed Feelings to Rational Thought. Legington Books.

Urazińska, A. 2019. „Wypaleni: najlepszym lekarzom światło w oczach gaśnie”. Wyborcza.pl. Czerwiec 1, 2019. http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,24850255,wypaleni-najlepszym-lekarzom-swiatlo-w-oczach-gasnie.html.

Opublikowane
2022-09-01
Jak cytować
Hartman, Jan. 2022. „Wybrane Spory Bioetyczne W Polskiej Przestrzeni Publicznej. Analiza Logiczno-Retoryczna”. Etyka 60 (1), 91-110. https://doi.org/10.14394/etyka.1327.
Dział
Artykuły