Konstruowanie obcości – próba ujęcia teoretycznego

Słowa kluczowe: obcość, inność, filozofia życia, różnica, dualizm

Abstrakt

W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia obcości w kontekście filozofii życia (Lebensphilosophie).
Poczucie obcości jawi się jako konkretne, pierwotne doświadczenie życiowe.
Dopiero wtórnie wynika z niej antagonizm kulturowy czy etniczny. W artykule proponuje
się rozróżnienie kategorii obcości oraz inności. Tę pierwszą uznaje się za zradykalizowaną
postać inności. Obcość konstytuuje zabsolutyzowana różnica i myślenie dualistyczne.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Marek Jedliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

adiunkt w Instytucie Filozofii UAM. Autor Ku przeszłości! René Guénon,
Julius Evola i nurty tradycjonalizmu (2019), Obcości. Szkice z filozofii i literatury (2017, z K. Witczakiem).

Bibliografia

Arystoteles. 1996a. Metafizyka, t. 1, trans. T. Żeleźnik. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Arystoteles. 1996b. Metafizyka, t. 2, trans. T. Żeleźnik. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Bell, J.A. 1998. The Problem of Difference: Phenomenology and Poststructuralism. Toronto: University of Toronto Press.

Banasiak, B. 1997. „Bez różnicy”. In G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, trans. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Bergson, H. 2004. Ewolucja twórcza, trans. F. Znaniecki. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Bergson, H. 2006. Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, trans. R. Weksler-Waszkinel. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Deleuze, G. 2017. Immanencja: życie, trans. K.M. Jaksender. Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi.

Deleuze, G. 1997. Różnica i powtórzenie, trans. B. Banasiak, K. Matuszewski. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Derrida, J. 2002. Marginesy filozofii, trans. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Derrida, J. 2004. Pismo i różnica, trans. K. Kłosiński. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Hegel, G.W.F. 1968. Nauka logiki, t. 2, trans. A. Landman. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Horn, L.R. 2001. A natural History of Negation. Stanford: CSLI Publications.

Husserl, E. 1982. Medytacje kartezjańskie, trans. A. Wajs. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jedliński, M., K. Witczak 2017. Obcości. Szkice z filozofii i literatury. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Kowalski, Z. 1998. „Filozoficzne teorie negacji”. In Koncepcje negatywnych stanów rzeczy, red. Z. Kowalski, W. Krysztofiak, A. Biłat. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Mitterer, J. 1996. Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, trans. M. Łukasiewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Mitterer, J. 2004. Ucieczka z dowolności, trans. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Platon. 2002. „Sofista”. In idem, Sofista. Polityk, trans. W. Witwicki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Rickert, H. 1920. Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der philosopischen Modeströmungen unserer Zeit. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

Salvan, R. 1999. „What is That Item Designated Negation?”. In What is Negation?, ed. M. Gabbay, H. Wansing. Dortdrecht–Boston: Kluwer Academic Publishers.

Saussure, F. 1961. Kurs językoznawstwa ogólnego, trans. K. Kasprzyk. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Simmel, G. 2007. „O filozofii kultury. Pojęcie i tragedia kultury”. In idem, Filozofia kultury, trans. W. Kunicki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Vierkandt, A. 1923. Der Dualismus im modernen Weltbild. Berlin: Pan-Verlag Rolf Heise.

Waldenfels, B. 1995. „Das Eigene und das Fremde”. Deutsche Zeitschrift für Philosophie 43: 611–20.

Waldenfels, B. 1994. „Eigenkultur und Fremdkultur. Das Paradox einer Wissenschaft vom Fremden”. Studia Culturologica 3: 7–26.

Waldenfels, B. 2009. Podstawowe motywy fenomenologii obcego, trans. J. Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Waldenfels, B. 2002. Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, trans. J. Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Whitehead, A.N. 1920. The Concept of Nature. Cambridge: Cambridge University Press.

Znaniecki, F. 1931. Studia nad antagonizmem do obcych. Poznań: Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa.

Opublikowane
2019-11-28
Jak cytować
Jedliński, Marek. 2019. „Konstruowanie obcości – próba ujęcia Teoretycznego”. Etyka 58 (1), 61-75. https://doi.org/10.14394/etyka.1254.
Dział
Artykuły