Inny w nas. Kwestia Innego w świetle koncepcji cienia Carla Gustava Junga

Słowa kluczowe: cień, psychologia analityczna, Inny, cień kulturowy

Abstrakt

W artykule przedstawiam zastosowanie Jungowskiej koncepcji cienia do problematyki Innego.
Wskazuję na możliwości teoretyczne, jakie otwiera przed refleksją etyczną Jungowska
koncepcja cienia, oferująca możliwość intrapersonalego rozważenia tego problemu. Koncepcja
ta daje możliwość odmiennego i pełniejszego spojrzenia na kwestie wolności, równości i
odpowiedzialności.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Mirosław Piróg, Uniwersytet Śląski

dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii UŚ. Autor książek Psyche i symbol i Williama
Jamesa filozofia doświadczenia religijnego. Zainteresowania badawcze: filozofia i psychologia
religii, psychologia C.G. Junga

Bibliografia

Casement, A. 2006. „Shadow”. In The Handbook of Jungian Psychology, ed. R.K. Papadopoulos, 94–113. London–New York: Routlegde.

Dunbar, R. 2009. Pchły, plotki a ewolucja języka, trans T. Pańkowski. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Franz, M-L. von. 2018. „Proces indywiduacji”. In C.G. Jung, Człowiek i jego symbole, trans. R. Palusiński, 217–318. Katowice: Wydawnictwo Kos.

Jung, C.G. 1997b. Typy psychologiczne, trans. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo Wrota.

Jung, C.G. 1997a. Aion. Przyczynki do symboliki jaźni, trans. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo Wrota 1997.

Jung, C.G. 2005. Psychologia a religia Zachodu i Wschodu, trans. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR 2005.

Jung, C.G. 2007. Praktyka psychoterapii, trans. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Jung, C.G. 2009. Przełom cywilizacji, trans. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Kremer, J.W., D. Rothberg. 1999. „Facing the Collective Shadow”. ReVision 22 (1), Summer: 2–4.

Neumann, E. 1982. „Cele i wartości nowej etyki”, trans. J. Prokopiuk. Literatura na Świecie 128–129 (3–4): 230–51.

Pascal, E. 1998. Psychologia jungowska, trans. G. Skoczylas. Poznań: Zysk i S-ka.

Samuels, A., B. Shorter, F. Plaut. 1994. Krytyczny słownik analizy jungowskiej, trans. W. Bobecki, L. Zielińska. Wrocław: Wydawnictwo Unus.

Opublikowane
2019-11-29
Jak cytować
Piróg, Mirosław. 2019. „Inny W Nas. Kwestia Innego W świetle Koncepcji Cienia Carla Gustava Junga”. Etyka 58 (1), 211-18. https://doi.org/10.14394/etyka.1266.
Dział
Artykuły