Hume i radykalny priorytaryzm

Słowa kluczowe: Hume, priorytaryzm, niepełnosprawność, współczucie

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce powinny zająć osoby gorzej sytuowane
w społeczeństwie. Autor wykorzystuje etyczną teorię Hume’a oraz współczesną zasadę
priorytaryzmu do stworzenia nowego projektu polityki współodczuwania. Celem projektu
jest całkowite odwrócenie ról z uwzględnieniem obopólnych korzyści: wszyscy ci, którzy do
tej pory byli wykluczeni, stają się administratorami dóbr, a reszta społeczeństwa przekształca
się w osoby od nich zależne.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Karol Gromek, Uniwersytet Jagielloński

mgr filologii polskiej i filozofii. Interesuje się teoriami poststrukturalizmu
i filozofią ponowoczesną. Publikował w „Tekstualiach”, „Fragile” i w „Tekstach Drugich”.

Bibliografia

Crisp, R. 2015. „Równość, pierwszeństwo i współczucie”, trans. I. Zwiech. In Antologia bioetyki, t. 4: Sprawiedliwość w medycynie, cz. 2, red. W. Galewicz, 163–85. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Hume, D. 1975. Badania dotyczące zasad moralności, przeł. A Hochfeld. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hume, D. 2005. Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. D. Misztal, T. Sieczkowski. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Hume, D. 2015. Traktat o naturze ludzkiej, przeł. C. Znamierowski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Meillassoux, Q. 2015. Po skończoności. Esej o koniecznej przygodności, przeł. P. Herbich. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.

Parfit, D. 2015. „Równość i pierwszeństwo”, trans. I. Zwiech. In Antologia bioetyki, t. 4: Sprawiedliwość w medycynie, cz. 2, red. W. Galewicz, 111–32. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Opublikowane
2019-11-29
Jak cytować
Gromek, Karol. 2019. „Hume I Radykalny Priorytaryzm”. Etyka 58 (1), 243-53. https://doi.org/10.14394/etyka.1268.
Dział
Artykuły