Wprowadzenie do współczesnego ekspresywizmu: Allan Gibbard i emotywistyczne inspiracje

  • Adrian Kuźniar Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: ekspresywizm, emotywizm, Allan Gibbard, uczucia moralne, metateoria znaczenia, pojęcie powinności, antynaturalizm

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest realizacji celu badawczego, na który składają się trzy zadania. Pierwszym z nich jest zarysowanie głównych cech ekspresywizmu metaetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic i podobieństw zachodzących między tym typem teorii a tradycyjnym emotywizmem. Drugim zadaniem jest przedstawienie podstawowych twierdzeń najbardziej wyrafinowanej wersji współczesnego ekspresywizmu – koncepcji Allana Gibbarda – z uwzględnieniem miejsca uczuć moralnych w analizie sądów moralnych. Po trzecie w artykule omawia się podjęte przez Gibbarda zastosowanie podejścia ekspresywistycznego w metateorii znaczenia i jego metaetyczne konsekwencje, zwłaszcza w zakresie relacji między ekspresywizmem a antynaturalizmem.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Bibliografia

Ayer, Alfred J. 1952. Language, Truth and Logic. New York: Dover Publications, Inc.

Geach, Peter. 1965. “Assertion.” The Philosophical Review 74, no. 4: 449–65.

Gibbard, Allan. 2014. Meaning and Normativity. Oxford: Oxford University Press.

— 2006. “Moral Feelings and Moral Concepts.” In Oxford Studies in Metaethics, edited by Russ Shafer-Landau, Vol. 1, 195-215. Oxford: Clarendon Press.

— 2003. Thinking How to Live. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

— 1992. “Moral Concepts: Substance and Sentiment.” Philosophical Perspectives 6, Ethics: 199–221.

— 1990. Wise Choices, Apt Feelings. A Theory of Normative Judgment. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Hare, Richard M. 1999. “Prescriptivism.” In Objective Prescriptions and Other Essays, 19–27. Oxford: Clarendon Press.

— 1997. “The Axel Hägerström Lectures: A Taxonomy of Ethical Theories.” In Sorting Out Ethics, 42–145. Oxford: Clarendon Press.

Kuźniar, Adrian. 2012. „Teoria metaetyczna Davida Hume’a: w stronę interpretacji ekspresywistycznej.” Ruch Filozoficzny LXIX, nr 2: 267–78.

— 2009. Język i wartości. Racjonalność akceptacji ekspresywizmu metaetycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”.

Moore, George E. 1959. Principia Ethica. Cambridge: Cambridge University Press.

Searle, John R. 1985. Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Stevenson, Charles L. 1963a. “The Nature of Ethical Disagreement.” In Facts and Values. Studies in Ethical Analysis, 1-9. New Haven: Yale University Press.

— 1963b. “Retrospective Comments.” In Facts and Values…, op. cit.: 186-232.

— 1945. Ethics and Language. New Haven: Yale University Press.

Opublikowane
2020-10-03
Jak cytować
Kuźniar, Adrian. 2020. „Wprowadzenie Do współczesnego Ekspresywizmu: Allan Gibbard I Emotywistyczne Inspiracje”. Etyka 59 (1), 49-65. https://doi.org/10.14394/etyka.1279.
Dział
Artykuły