Dojrzałość empatii wpływa na jakość solidarności

  • Jowita Radzińska USWPS, UW
Słowa kluczowe: empatia, solidarność, współpraca, jakość, pandemia, koronawirus / empathy, solidarity, quality, cooperation, pandemic, coronavirus

Abstrakt

Dojrzałość empatii wpływa na jakość solidarności, ponieważ warunkuje standardy komunikacji i współpracy. Zarówno emocje, jak i empatia posiadają ugruntowaną pozycje w refleksji moralnej, a interdyscyplinarne spojrzenie na związek empatii i solidarności może pełniej ujawnić ich zależność. Wokół roli i znaczenia empatii toczą się spory, które stosunkowo łatwo można rozstrzygnąć odwołując się do refleksji filozoficznej. Szansę na zrozumienie, w jaki sposób solidarność jest postrzegana i/lub doświadczana daje metoda socjologii moralności Marii Ossowskiej. Szczególnie ciekawym polem badawczym jest pandemia koronawirusa, która stała się akceleratorem społecznych działań i procesów, jak w soczewce ujawniając kompetencje, ale i słabości solidarnościowych postaw.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Bibliografia

1. Abel, T., McQueen, D. (2020). The COVID-19 pandemic calls for spatial distancing and social closeness: not for social distancing! International Journal of Public Health, 1.
2. Baron-Cohen, S. 2014. Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, Smak Słowa, Sopot.
3. Bloom, P. 2017. Przeciw empatii, tłum. Krzysztof Kornas, Miesięcznik ZNAK, dostępny: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/przeciw-empatii/ [06.04.2017].
4. Bloom, P. 2017. Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współczuciem, tłum. Marek Chojnacki, Wydawnictwo Charaktery, Kielce.
5. Dziuban, A., Dziuban, Z. 2020. Warunkowanie wsparcia. Nekropolityka i solidarność w dobie kryzysu, Biennale Warszawa, dostępny: https://biennalewarszawa.pl/warunkowanie-wsparcia-nekropolityka-i-solidarnosc-w-dobie-kryzysu/?fbclid=IwAR0JCA92OlX6WP3vELliElWEFoEjYYKch23NEJAeo3HKpxN714flxN_LqNM [08.04.2020].
6. Hume, D. (1975). Badania dotyczące zasad moralności, przeł. Anna Hochfeld, Warszawa.
7. Hoffman M. L. 2006. Empatia i rozwój moralny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
8. Kundera, M. (2014). Nieznośna lekkość bytu, tłum. Agnieszka Holland, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
9. Ossowska M. (2000). Normy moralne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10. Ossowska M. (2005). Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11. Ossowska, M. (1983). Szkic autobiograficzny; w: M. Ossowska, O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, PWN.
12. Prinz, J. 2011. Is Emathy Necessary for Morality?, w: Empathy. Philosophical and Psychological Perspectives, Oxford, DOI:10.1093/acprof:oso/9780199539956.003.0014.
13. Rousseau, J. J. (2010). List o widowiskach, przeł. Wiera Bieńkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
14. Scheler, M. (1980). Istota i formy sympatii, przeł. Adam Węgrzycki, PWN, Warszawa.
15. Schopenhauer, A. (1994). O podstawie moralności, przeł. Zofia Bassakówna, Wydawnictwo „bis”, Warszawa.
16. Skarżyńska, K., Maj K. (2020) My, Polacy, w czasie pandemii. Badacze z Uniwersytetu SWPS sprawdzili, jacy jesteśmy, Gazeta Wyborcza, dostęny: https://wyborcza.pl/7,75398,25857468,my-polacy-w-czasie-pandemii-badacze-z-uniwersytetu-swps-sprawdzili.html [09.04.2020].
17. Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa.
18. Zaki, J. 2020. Instead of social distancing, practice “distant socializing” instead, urges Stanford psychologist, Stanford News, dostępny: https://news.stanford.edu/2020/03/19/try-distant-socializing-instead/ [10.04.2020].
Opublikowane
2020-12-31
Jak cytować
Radzińska, Jowita. 2020. „Dojrzałość Empatii wpływa Na jakość solidarności”. Etyka 59 (1), 66-80. https://doi.org/10.14394/etyka.1287.
Dział
Artykuły