Śmierć zwierzęcia w filozofii Toma Regana

Autor

DOI:

https://doi.org/10.14394/etyka.1314

Słowa kluczowe:

etyka zwierząt, Tom Regan, moralność, zwierzęta pozaludzkie, śmierć

Abstrakt

Przedwczesna śmierć samoświadomej istoty, nawet całkowicie bezbolesna, nie jest obojętna moralnie. I nie ma znaczenia, czy istota ta jest człowiekiem. Stanowisko to, nierzadkie dziś na gruncie animal studies, jako jeden z pierwszych przyjął i uzasadnił Tom Regan. W niniejszym artykule przedstawiono jego argumentację – opisano dwie najważniejsze zasady Stanowiska praw: Zasadę szacunku i Zasadę krzywdy oraz relacje między kategoriami podmiotów moralnych, obiektów moralnej troski i podmiotów życia. Zrekonstruowano i przeanalizowano problem etycznego wymiaru śmierci zwierzęcia, jako jednostki, naszkicowano też konsekwencje hipotetycznego przyjęcia Stanowiska Praw dla dopuszczonych dziś prawnie i powszechnie stosowanych praktyk wobec zwierząt pozaludzkich.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Joanna Andrusiewicz - Uniwersytet Warszawski

Doktorantka Wydziału Filozofii UW, badaczka w Centrum Bioetyki i Bioprawa UW i Laboratorium Filozofii Eksperymentalnej KogniLab UW. Członkini II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie. Zajmuje się głównie bioetyką, w szczególności etycznymi aspektami relacji ludzie–inne zwierzęta, etyką badań naukowych i etyką kliniczną.

Bibliografia

Carl Cohen, Tom Regan, The animal rights debate, Lanham, DC.: Rowman & Littlefield cop. 2001.

Joanna Górnicka-Kalinowska, Czy jesteśmy coś winni zwierzętom?, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 24: 2015, nr 2 (94), p. 179–189.

Dariusz Gzyra, Zdolność do odczuwania w teorii praw zwierząt Toma Regana, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 24: 2015, Nr 2 (94), s. 431–445.

Dorota Probucka, Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt , wyd. Universitas, Kraków, 2013.

Tom Regan, Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford 2005.

Tom Regan, Prawa i krzywda zwierząt [tyt. oryg. Animal Rights and Human Wrongs], tłum. Zygmunt Nierada, Etyka 1980, 18, p. 87–118. DOI: https://doi.org/10.14394/etyka.716

Tom Regan, The Case for Animal Rights, [3rd ed.], London, New York, Routledge 1988.

Tom Regan, The Thee Generation: Reflections on the Coming Revolution , Philadelphia, PA: Temple University Press, 1991

Tom Regan, Professor Tom Regan ~ Additional Replies to Interview Questions, June 10, 2011, http://arzone.ning.com/profiles/blogs/professor-tom-regan

Tom Regan, Tom Regan on Violence, The Culture & Animals Foundation, and on Sentience, Self-awareness and the Right to Life, Animal Rights Zone, http://arzone.ning.com/forum/topics/the-tom-regan-week-on-violence (2011).

Animal Rights Philosopher Tom Regan Addresses a New Generation, May 16, 2011, http://arzone.ning.com/profiles/blogs/animal-rights-philosopher-tom

Peter Singer, What's wrong with Killing?, [in:] Practical Ethics, [2nd ed.], Cambridge, Cambridge University Press 1993, p. 83–109.

Peter Singer, Wyzwolenie zwierząt, trans. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 2004.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 266 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz.U. 2005 nr 33 poz. 289 ze zm.).

Pobrania

Opublikowane

2023-05-31 — zaktualizowane 2023-08-20

Wersje

Jak cytować

Andrusiewicz, Joanna. (2023) 2023. „Śmierć zwierzęcia W Filozofii Toma Regana”. Etyka, sierpień. Warsaw, Poland. https://doi.org/10.14394/etyka.1314.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora