Inność i obcość. Filozoficzna analiza figury uchodźcy

Słowa kluczowe: uchodźcy, mechanizmy, inność, obcość, wykluczenie

Abstrakt

Celem artykułu jest filozoficzna analiza figury uchodźcy przebywającego na terytorium Europy Zachodniej a także opisanie mechanizmów, które stabilizują i podtrzymują wykluczenie przybyszów. Na pierwszy plan wysuwają się w tekście dwie kategorie: inność i obcość oraz napięcie między nimi. Inność jest ukazana jako ontologiczna kategoria niezbędna dla konstrukcji podmiotu. W przypadku natomiast figury uchodźcy, analizowanej w niniejszym tekście, status innego może ulec dekonstytucji i wówczas cudzoziemiec, usytuowany poza społeczeństwem, staje się obcy i traci możliwość swobodnego projektowania siebie. Co istotne, należy także uwzględnić przestrzeń, w której uchodźcy są sytuowani, tj. obozy lub ośrodki.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Michał Bomastyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorant w Instytucie Filozofii UMK. Jego zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół kategorii inności i obcości w filozofii, obszaru badań nad płcią oraz wykluczeniem.

Bibliografia

Z. Bauman, Obcy u naszych drzwi, trans. W. Mincer, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2016.

S. de Beauvoir, The Ethics of Ambiguity, Secaucus, Citadell Press 2000.

S. de Beauvoir, Druga płeć, trans. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca 2014.

M. Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Kraków, Universitas 2017.

J. Butler, Zapiski o performatywności zgromadzeń, trans. J. Bednarek, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2016.

A. Florczak, Uchodźcy w Polsce. Między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2003.

A. Górny, H. Grzymała-Moszczyńska, W. Klaus, Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, Komitet Badań nad Migracjami, Kraków, Warszawa, PAN 2017

A. Grzymała-Kazłowska, Integracja imigrantów, [in:] Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, eds. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016,

D.J. Haraway, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, Feminist Studies 14(3) (1988), pp. 575-599.

D.J. Haraway, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham, London, Duke University Press 2016. DOI: https://doi.org/10.1215/9780822373780

R. Jones, Violent Borders. Refugees and the Right to Move, London, Verso 2016

M. Kindler, Transnarodowość. Nowe teorie migracyjne a wyzwania integracji imigrantów, [in:] Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, eds. A. Grzymała-Kazłowska, S. Ładziński, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008, pp. 51-71.

S. Kruks, Simone de Beauvoir and the Politics of Privilege, Hypatia 20(1) (2005), p. 178-205.

M.J. Pietrusińska, Czy muzułmanin może być dobrym obywatelem? Postawy obywatelski młodych muzułmanów z Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2016. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323525738

J.P. Sartre, Byt i nicość. Zarys fenomenologii ontologicznej, trans.. J. Kiełbasa, Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa 2007.

J. Sobczak, Stereotyp wroga, [in:] Obcy. Sąsiedzi. Niechciani partnerzy?, eds. K. Glass, Z. Puślecki, B. Serloth, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 1995, pp. 93-100

J. Stoltenberg, Toward Gender Justice, [in:] Feminism and Maschulinities, ed. P.F. Murphy, New York, Oxford University Press 2004, pp. 41-49.

Opublikowane
2020-06-15
Jak cytować
Bomastyk, Michał. 2020. „Inność I obcość. Filozoficzna Analiza Figury Uchodźcy”. Etyka 59 (1), 115-33. https://doi.org/10.14394/etyka.956.
Dział
Artykuły