Współczesne formy wyobcowania. Tożsamość w ruchu: migrant i nomada

Słowa kluczowe: obcość, Tatarzy krymscy, Romowie, dom, bezdomność

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy funkcjonowania współczesnej narracji
domu na przykładzie dwóch narodów: Tatarów krymskich i Romów. Są oni bliscy terytorialnie
i żyją wśród nas od stuleci, ale pozostają nadal nieznani. Pierwsi są rozpatrywani
jako migranci lub wygnańcy, którzy znajdują się na pograniczu bezdomności i wciąż walczą
o dom. Drudzy stanowią przykład niezakorzenionej przynależności – tożsamości nomadycznej,
ponieważ sami zdecydowali się na życie bez zapuszczania korzeni. Prezentowane w artykule
zagadnienia odzwierciedlają różne spojrzenia na kwestię współczesnej tożsamości i jej
relacje do dwóch typów przestrzeni: absolutnej i relatywnej, tak jak je rozumie Martina Löw.

Statystyki

Dane o pobraniach nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora

Tamara Nehrub, Uniwersytet Warszawski

studentka studiów drugiego stopnia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia z zakresu filozofii kultury, etyki oraz
fenomenologii Obcego.

Bibliografia

Arendt, Hannah. 2000. Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka. Warszawa: Wydawnictwo

Aletheia. Bauman, Zygmunt. 1994. Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa.

Barbey, Gilles. 2018. Towards a phenomenology of the home. Arch. & Comport. /Arch.

Behav., Vol. 5, no. 2: 99–102. https://lasur.epfl.ch/wp-content/uploads/2018/05/BARBEY_Introduction_en.pdf

Bauman, Zygmunt. 2000. „Turyści i Włóczędzy”. In Globalizacja. Warszawa: Państwowy

Instytut WydawniczyBenjamin, Walter. 2001. „Powrót Flaneura. O Spacerach po Berlinie Franza Hessela”. thum A. Konopacki, In Literatura na świecie, n. 8–9.

Bollnow, Otto Friedrich. 2011. Human space. trans. Ch. Shuttleworth, London: Hyphen Press.

Braidotti, Rosi. 2007. „Poprzez nomadyzm”. Teksty Drugie, no. 6 (108): 107–127.

Braidotti, Rosi. 2011. Nomadic Theory: The Portable Rosi Braidotti. New York: Columbia University Press.

Budakowska, Elżbieta. 2007. „Współczesny migrant: nomada czy lokalny współkreator?”. In Migracje i społeczeństwa współczesne. Migracje i społeczeństwo. ed. J.E. Zamojski. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Bulska, Dominika. 2018. Stereotypy dotyczące Romów w Polsce. Wyniki sondażu internetowego. Warszawa: Centrum Badan nad uprzedzeniami.

Deleuze, Gilles, Félix Guattari. 2016. Tysiąc plateau, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Douglas, Mary. 2007. Czystość i zmaza. trans. M. Bucholc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ficowski, Jerzy. 1981. „List do braci Cyganów”, Życie Warszawy, no. 5–6.12.

Gay y Blasco, Paloma. 2002. “Gypsy/Roma diasporas. A comparative perspective”. Social Anthropology, no. 10 (2).

Gheorghe, Nicolae. 1977. “The social construction of Romani identity”. In Gypsy Politics and Traveler Identity. ed. T. Acton. Hatfield: University of Hertfordshire Press.

Goffman, Erving. 2007. Piętno. Rozważania o tożsamości zranionej. trans. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir. Gdańsk:Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Grossberg, Lawrence. 1996. „Identity and cultural studies: Is that all there is?”. In Questions of Cultural Identity. ed. S. Hall, P. du Gay. London: Sage Publications.

Hancock, Ian. 1991. “Gypsy history in Germany and neighboring lands. A chronology leading to the Holocaust and beyond”. In The Gypsies of Eastern Europe. ed. D.M. Crowe, J. Kolsti. Armonk, New York, London: M.E.Sharpe, Inc.

Kapralski, Sławomir. 2009. „Problem zagłady Romów w czasie II wojny światowej. Próba ujęcia syntetycznego”. In O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość,historia, kultura, edukacja. ed. P. Borek. Kraków:Wydawnictwo Collegium Columbinum.

Kapralski, Sławomir. 2012. Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kenrick, Donald, Grattan Puxon. 1972. The Destiny of Europe’s Gypsies. New York: Basic Books.

Klimová-Alexander, Ilona. 2005. The Romani Voice in Word Politics. The United Nations and Non-State Actors. Aldershot.

Kristeva, Julia. 2007. Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. trans. M. Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lemkin, Rafał. 2013. Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, trans. A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, B. Lanckoroński, M. Madej, Warszawa 2013.

Liégeois, Jean-Paul. 1987. Gypsies and Travelers: Socio- cultural Data, Socio-political Data. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Löw, Martina. 2018. Socjologia przestrzeni. trans. I. Drozdowska-Broering, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mirga, Andziej. 2009. „Holocaust i eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej: o godne miejsce wśród ofiar”. In O Romach w Polsce i w Europie. Tożsamość, historia, kultura, edukacja. ed. P. Borek. Kraków:Wydawnictwo Collegium Columbinum.

Ni Laoire, Caitriona. 2008. “Challenging host-newcomer dualisms: Irish return migrants as home-comers or newcomers?”. Translocations: Migration and Social Change, no. 4(1).Nowicka, Ewa. 2008. Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny, Kraków, Nomos.

Nowicka, Ewa. 2011. „Związki żywe i zaskakujące. Europejscy Romowie i społeczeństwo Nepalu”. In Zapomniani sąsiedzi. Studia o Romach w Polsce i w Europie. red. P. Borek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Nowicka, Ewa. Michał Witkowski. 2018. „Cygan czy Rom? Antropologiczna interpretacja sporu o słowa”, Studia Socjologiczne no. 3, 230: 179–203.

Okely, Judith. 1983. The Traveller Gypsies. Cambridge University Press.

Schutz, Alfred. 2008. „Obcy: esej z zakresu psychologii społecznej”. In O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. trans. B. Jabłońska. 213–24. Kraków: Nomos.

Schutz, Alfred.2008. „Powracający do domu”. In O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. trans. B. Jabłońska. 203–12. Kraków: Nomos.

Simmel, Georg. 2005. „Obcy”. In Socjologia. trans. M. Łukasiewicz. 300–4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stewart, Michael. 1997. The Time of the Gypsies. Boulder, Colorado: Westview Press.

Streck, Bernhard. 2008. Romani/Gypsy Cultures in New Perspectives. eds. F.Jacobs , J. Ries. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.

Sutherland, Ann. 1975. Gypsies: The Hidden Americans, London: Tavistock.

Wagenaar, Aad. 2016. Settela. trans. J. Eliot. Marshwood: Lamorna Publications.

Waldenfels, Bernhard. 2009. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. trans. J. Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Возгрин, В.Е. 2013. История крымских татар: очерки этнической истории коренного народа Крыма в четырёх томах. Симферополь: Издательский дом „Тезис”.

Гайворонский, O. 2016. Повелители двух материков. Київ: Майстерня книги.

Смирнов, В.Д. 1889. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты в XVIII столетии. Одесса.

Amnesty International. 2019. “We stand with Oleg Sentsov”. January 11, 2019. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/07/oleg-sentsov/.

Auschwitz – Birkenau. 2019. „Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów”. 2 sierpnia, 2019. http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/dzien-pamieci-o-zagladzie-sinti-i-romow,2072.html.

Coynash, Halya. 2015. “Crimean Tatar rights activist „deported” from his native Crimea”. Human Rights in Ukraine. Website of the Kharkiv Human Rights Protection

Group. Human Rights Abuses In Russian-Occupied Crimea. January 24, 2015. http://khpg.org/en/index.php?id=1422062944. Deutsche Welle. 2014. “Tatar leader: referendum’s results „predetermined””.

Dzhemilev, Mustafa. 2015. “10,000 Crimean Tatars flee Crimea since Russian annexation”. Unian.info. August 2, 2015. http://www.unian.info/politics/1107260-dzhemilev-10000-crimean-tatars-flee-crimea-since- russian-annexation.html.

EU-MIDIS. 2009. Badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_PL.pdf

https://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/07-03-2014/1197759-homiakov-0/.

Interview by Andreas Brenner. February 16, 2014. http://www.dw.com/en/tatar-leader-referendums-results-predetermined/a-17500078.

OSCE. 2015. „Opening remarks by Astrid Thors OSCE High Commissioner on National Minorities to the Human Dimension Implementation Meeting”. September 30, 2015. https://www.osce.org/odihr/187141.

Putin, V.V. 2014. “Address by President of the Russian Federation”. Kremlin.ru: President of Russia. February 18, 2014. http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603.

YouGov Survey Results 2015. Badanie postrzegania mniejszości: Romów, Żydów, muzułmanów, osób orientacji homoseksualnej oraz ciemnoskórych. https://tinyurl.com/ujcprm7

Zamyatina, Tamara. 2016. “Crimean Tatars ́ Mejlis may be outlawed for extremism.” TASS: Russian News Agency. February 16, 2016, http://tass.ru/en/opinions/857074.

Громенко, Сергій. 2016. „Розвінчання міфу про ототожнення кримських татар з монголо-татарами”. Главком. 1 sierpnia 2016. https://glavcom.ua/columns/sgromenko/rozvinchannya-mifu-pro-ototozhnennya-krimskih-tatar-z-mongolo-tatarami-364676.html Хомяков, Владимир. 2014. „ Эксперт: Проблема

Крыма – это не вопрос “имперских амбиций”, это - условие выживания России”. Interwiew for Pravda.ru. February 9, 2014.

Шрамович, Вячеслав. 2018. „Почему в Украине громят таборы ромов?”. BBC News Ukraine. 8 czerwca, 2018. https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44413849

Opublikowane
2019-11-29
Jak cytować
Nehrub, Tamara. 2019. „Współczesne Formy Wyobcowania. Tożsamość W Ruchu: Migrant I Nomada”. Etyka 58 (1), 100-123. https://doi.org/10.14394/etyka.1260.
Dział
Artykuły