W tym numerze redakcja poleca


Calls for Papers:
1. Różne oblicza etyki środowiska naturalnego
 (do 14.02.2018)

2. Troska
 (do 31.01.2018)


The Priority of the Good Over Right in Love: Challenging Velleman’s Kantian View

Gary Foster

[Tekst w języku angielskim]

W miłości dobro ma priorytet nad słusznością. Rzucając wyzwanie Kantowskiemu poglądowi Velleman’a

W artykule Miłość jako emocja moralna David Velleman odrzuca konatywą analizę miłości by w zamian argumentować na rzecz takiej koncepcji, która bierze sobie za model Kantowski szacunek. Velleman twierdzi, że konatywne wizje miłości są problematyczne ponieważ odcinają miłość od moralności, czasem wręcz prezentując cele miłości jako stojące w konflikcie z moralnością.

W niniejszym artykule twierdzę, że choć Velleman zdaje się wskazywać na ważną poprawkę do poglądów takich jak poglądy Freud’a, w których nadwartościowanie zniekształca relację miłości, to jednak posuwa się on za daleko w byciu „bardziej raczej niż mniej pryncypialnym w tej kwestii”. Ignorując historyczny wymiar miłości, Velleman przecina także połączenie pomiędzy miłością a Dobrem. Miłość, jak staram się wykazać, najlepiej rozumieć jako formę pożądania, które skłania się ku Dobru. Zorientowanie miłości na Dobro pozwala na umieszczenie na centralnej pozycji zarówno troski jak i chęci czynienia dobra, czyli dwóch aspektów miłości, które Velleman postrzega jako często towarzyszące miłości, choć nie będące częścią jej esencjonalnej natury. Twierdzę, że pogląd Vellemen’a stoi w konflikcie z intuicją nie tylko wielu z tych, którzy pisali na temat miłości, ale też wielu, którzy miłości doświadczyli.

Pobierz lub przejdź do spisu treści numeru 52/2016

Polecamy też informacje o nowościach.