W tym numerze redakcja poleca

UWAGA

CFP: Inność (Obcość)

Law, Ethics, and Space:Space Exploration and Environmental Values

Alexandra R. Taylor, Christopher J. Newman

This paper offers an analysis of the ethical values that have accompanied human exploration of space so far, and emphasizes the need to infuse human space activity with new ethical values by means of new and well-constructed legislation. One of the values that we deem particularly important in the creation of a new approach towards space exploration is care for the natural environment, including the space environment.

[tekst w języku angielskim]

Prawo, etyka, przestrzeń kosmiczna. Eksploracja przestrzeni kosmicznej i wartości środowiskowe

Niniejszy artykuł jest próbą analizy etycznych wartości, które towarzyszyły dotąd ludzkiej
eksploracji kosmosu. Podkreślono w nim potrzebę zaszczepienia w ludziach nowych wartości
etycznych za pomocą nowej, dobrze skonstruowanej legislacji. Jedną z wartości, którą autorzy
uważają za szczególnie istotną w tworzeniu nowej postawy wobec eksploracji przestrzeni kosmicznej, jest troska o środowisko naturalne, w tym o przestrzeń kosmiczną

Pobierz lub przejdź do spisu treści numeru 56/2018.